KMO

TMMOB KMO 41. DÖNEM 1.DANIŞMA KURULU FAALİYET RAPORU

    Yayına Giriş Tarihi: 14.06.2008  Güncellenme Zamanı: 17.05.2013 11:17:22  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 41. DÖNEM YÖNETİM KURULUNUN 1.DANIŞMA KURULUNA SUNDUĞU FAALİYET RAPORU

 

KMO olarak çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte bütünleşmek, üretmek, emek, paylaşım ve özgürlükten yana görüş ve düşüncelerimizi yaşama geçirmek zorundayız.

Bunları hedefleyerek 14.06.2008 tarihinde yaptığımız I. Danışma Kuruluna sunduğumuz faaliyet raporumuzu üç ana başlıkta özetlemek mümkündür.

 

GENEL KONULAR

1.41. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımını

Başkan : Mehmet BESLEME II Başkan : Zeliha YILDIZ Sekreter Üye : Osman ÖZGÜN Sayman Üye : İbrahim AKYÜREK Üye : Erdoğan IŞIK Üye : Hasan VURAL Üye : Hasan KOÇ şeklinde yaptı.

2.40.Olağan Genel Kurul Divan Tutanaklarında Sonuç Bildirgesinin yayınlanmadığı görülmesi üzerine Oda Başkanı Mehmet BESLEME ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KOÇ tarafından hazırlanan bir deklerasyon yayınlandı.

3.İşçi Bayramı olan 1 Mayıs 2008 tarihinde Oda çalışanlarının idari – izinli sayılarak, Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliğinin uyarınca net birer maaş tutarında 1 Mayıs ikramiyesi ödendi. 1 Mayıs için EMEĞİN; BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN açıklaması yapıldı.

4.Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube/Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulundan temsilciler 08-10 Mayıs 2008 tarihinde Güney Bölge Şubemizin Adana`da düzenlediği Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyumu ve Sergisine katılarak Yönetim Kurulu Başkanımız açılış konuşması yaptı. Cihan Haber Ajansına bilgi verildi. Kimya Mühendisleri Odası olarak, Bitkisel Yemeklik Yağlar Sempozyum ve Sergisi`nde mesleğimiz ve ülkemiz çıkarlarına yönelik görevlerimizden birini daha yerine getirmiş olmanın haklı gururu ve heyecanı ile elde ettiğimiz bulgu, öneri ve görüşlerimizi kamuoyu ve halkımızla sonuç bildirgesini paylaştık.

5.Odamız Çalışma Programının hazırlanabilmesi için Şube/Bölge Temsilciliklerinden Çalışma Programları istendi.

6.Odamızın Ana Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği yılda en az iki kez toplanması gereken Şube Danışma Kurullarının tahmini tarihleri istenilerek, toplantılarda da Merkez Yönetim Kurulundan bir üyenin bu toplantılara ilke olarak katılması kararlaştırıldı.

7.Odamızın 40.Olağan Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerini kapsayan "Trakya Bölge Şube"nin kurulması için Geçici Yönetim Kurulu atanarak, Geçici Yönetim Kurulundan Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliğine göre hazırlanacak geçici bütçe istendi.

8.Samsun Şubemizin 10 Mayıs 2008 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde düzenlediği "Kimya Mühendisliği ve Çalışma Alanı" konulu panele Oda Başkanı Mehmet BESLEME katıldı.

9.Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Merkezinde 30.05.2008 tarihinde ortak toplantı yapıldı.

10. ENKA Termik Santralı Davası için Ege Şubemizin önerisine katılarak Aliağa`da termik santrali kurulmasını önlemeye yönelik her türlü çalışmayı yapmak, işlemler hakkında iptal davası açmak ile ilgili olarak vekalet verildi.

11.Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özelleştirme İhalesinin Durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca Danıştay`da açılan davaya KMO olarak müdahil olundu.

12.Şube/Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurullarında alınan kararlar gelmeye başlarken; Oda Yönetim Kurulunda alınan kararlar da her ay sonunda birimlerimize gönderildi.

13.TMMOB`ye Nisan 2008-Mart 2009 birlik hissesinden düşülmek üzere 7000,00 YTL aktarıldı.

14.40. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile toplantı yapıldı.

15.KMO Samsun Şubemizin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öğrenci Komisyonu ile düzenlediği ""Kimya Mühendisliği Çalışma Alanları ve KMO" adlı tebliğ sunuldu.

16.Sanayi ve Ticaret Bakanlığında kurulan Kimya Teknolojileri Komitesi ile kurulan REACH alt çalışma grubuna temsilciler gönderildi.

17.Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve temsilcilik buluşması yapıldı.

18.Muhasebeleşmede tek tipliliği sağlamak üzere birimlerimizin katılımı ile Muhasebe Programı Eğitimi yapıldı.

19.Ege Şubemizin düzenlediği Öğrenci Çalıştayında "TMMOB ve KMO, KMO Genç tarihçesi " sunusu yapıldı.

20.TMMOB Genel Kuruluna katılarak komisyonlarda temsil edilirken meslek alanlarımızla ilgili önergemiz değiştirilmek üzere kabul edildi.

21.HACETTEPE, ODTÜ, ANKARA ve GAZİ Üniversiteleri Kimya Mühendisleri Bölümleri Birlikteliği Proje Sergisine Ankara Şubemiz ile katılındı.

22. Meslektaşımız Yücel ÖZEL anma etkinliği yapıldı.

23.Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezuniyet gecesine katılındı.

24.İstanbul Şubemizin II. Danışma Kurulu ve Öğrenci Danışma Kurulu yanında yapılan 2010 Boya Kongresi hazırlıklarına katılındı.

ETKİNLİKLER

1.Jeoloji, Çevre, Makina, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte 8 Mart Kadınlar Günü eyleminde tutuklanan Mimarlar Odası Yazman Üyesi için basın açıklaması yapıldı.

2.TMMOB ve KESK`le birlikte İstanbul`daki 1 Mayıs 2008 polis saldırılarını kınamak için basın açıklaması yapıldı.

3.Ankara ‘da ki 1 Mayıs kutlamalarına katıldık.

4.Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Laboratuar Akreditasyon eğitimi sertifika dağıtımına katılarak KMO tanıtıldı.

5.Enerji Üretiminde Verimlilik Paneline katıldık.

6.Ankara Tabip Odası Genel Kuruluna katıldık.

7.TMMOB ve Adana İKK temsilcileri ile toplantı yapıldı.

8.Adana Kent Sorunları Sempozyumu açılışına katıldık.

9.TES-İŞ, Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte elektrik dağıtım özelleştirmeleri basın açıklamalarına katılındı.

10.Özelleştirme Karşıtı Platform (ÖKP) çatısı altında yeniden bir araya gelen 13 sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle kuruluşu ortak bir basın açıklaması yapıldı,

MEVZUAT ÇALIŞMALARI

1.Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğinin 3.maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay`a açılan davanın reddi nedeniyle Danıştay Başkanlığı`na temyiz davası açıldı.

2.Çevre Orman Bakanlığınca tasarı olarak ele alınan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve "Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esas Yeterlilik Tebliği" ile ilgili çalışmalar sonucunda ilgili meslek odaları kavramı tasarıda yer aldı.

3.Gündemde olan ve yasallaşması beklenen Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı ile ilgili olarak Gıda, Ziraat Mühendis Odaları ile birlikte politika ve strateji konularda görüşmeler yapıldı.

4.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile temasa geçilerek Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırma Yönetmelik tasarısının ilgili maddesine mesleğimiz eklendi.

5.TMMOB Genel Kuruluna götürülecek olan yönetmelikler ile ilgili değişiklik önerilerini görüşmek üzere yapılan yazmanlar toplantısına katıldık.

6.Sağlık Bakanlığında Kimyager ve Kimya Mühendisliği olarak çalışanların kadro durumları ile YÖK`e yazı yazıldı.

 


TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 41. DÖNEM YÖNETİM KURULUNUN 1. DANIŞMA KURULUNA SUNDUĞU FAALİYET RAPORU‘nun word hali için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 481

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME