KMO

2019 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ RAPORU

    Yayına Giriş Tarihi: 26.09.2019  Güncellenme Zamanı: 26.02.2020 12:33:52  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 26.09.2019 15:51:01

2019 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN BU RAPORDA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

2019 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ  AÇISINDAN  BU  RAPORDA  DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

§  2019 yılında, 2018 yılına göre üniversite sınavına başvuran aday sayısında yaklaşık 147 bin yerleşen aday sayısında ise yaklaşık 47 bin kişilik artış olmuştur.

§  2019 yılında üniversite sınavına giren adayların %25,28`i Anadolu Lisesi, %15.23`ü Lise, %49,86`sı diğer meslek liseleri, %9,63`i İmam Hatip lisesi mezunudur.

§  2018-2019 öğretim döneminde önlisans programlarında 2.829.430, lisan programlarında 4.420.629, yüksek lisans programlarında 3.941.174, doktora programlarında 96.199 öğrenci bulunmaktadır.

§  Ülkemizde 129`u devlete ait olmak üzere 73`ü vakıflara ait olmak üzere 202 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1385`i devlet üniversitelerinde olmak üzere 1842 fakülte bulunmaktadır. Türkiye`de 45 üniversitede kimya mühendisliği eğitimine yönelik kurulmuş fakülte bulunmaktadır.Kimya Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerdeki toplam akademisyen sayısı 947 dir.

§  2019 yılında kontenjan açılan Kimya Mühendisliği Bölümü  sayısı 33 dir. Kontenjan sayısı  1710 dan 1725 e artış göstermiş yerleşen sayısı 1598 den 1533 e azalmış ve doluluk oranı %93 den % 89 a düşmüştür.

§  Kimya Mühendisliği eğitimi verilen fakültelerde Kimya Mühendisliği programları dışında Biyomühendislik,Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik  programları yer almaktadır.

§  Bu programlar hariç olmak üzere, kontenjan açılan 33 fakültede 707 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Üniversite Sınavına Başvurular ve Yerleştirme

§  Üniversite sınavlarına girmek üzere 2 milyonun üzerinde aday başvurmaktadır. 2018 yılında 2.381.412 , 2019 yılında 2.528.031 aday başvuru yapmıştır. 2018 yılında başvuran adayların %35,99`u (857.240), 2019 yılında başvuran adayların %35,76`u (904,176) yerleştirilmiştir.

§  Sınava giren adayların yaklaşık üçte biri yerleştirilmektedir. Yerleşen adayların %45`i lisans, %38`i önlisans, %17`si açık öğretim programına yerleşmektedir.

Çizelge-1 Başvuran ve Yerleşen Aday Sayısı

YIL

BAŞVURAN

LİSANS

ÖNLİSANS

A.Ö.F.

YERLEŞEN

YERLEŞEMEYEN
SAYISI

 

 

SAYISI

%

SAYISI

%

SAYISI

%

SAYISI

%

2015

2,126,670

417,714

19,64

367,236

17,27

198,14

9,32

983,09

46,23

1,143,580

2016

2,256,377

423,479

18,77

368,77

16,34

169,615

7,52

961,864

42,63

1,294,513

2017

2,265,844

422,946

18,67

273,342

12,06

129,109

5,7

825,397

36,43

1,440,447

2018

2,381,412

394,945

16,58

316,037

13,27

146,258

6,14

857,24

35,99

1,524,172

2019

2,528,031

409,587

16,2

343,874

13,6

150,715

5,96

904,176

35,77

1,623,855

§  2019 yılında üniversite sınavına giren adayların %25,28`inin Anadolu Lisesi, %15,23`ünün Lise, %9,63`ünün İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu görülmektedir. Normal liselerin hiçbir iyileşme yapılmadan tabelaları değiştirilerek Anadolu Lisesi yapılması nedeniyle, geçmişte daha az sayıda olan Anadolu Lisesi mezunu sayısı artmıştır.

§  Mezunların yerleşme sonuçları açısından en başarılı liseler, %61.41 oranı ile Sosyal Bilimler Liseleri olmuştur. Sosyal Bilimler Liselerini, sınava başvuran mezunlarının yarısından çoğunun yerleştiği Özel Fen liseleri (%55.60) ve Fen liseleri (50.92) takip etmektedir. Sayılarının artırılmasına özel bir gayret gösterilen İmam Hatip Lisesi mezunlarından yerleşenlerin oranı, Teknik Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları mezunlarının bir basamak üstünde olmuştur. Toplam yerleşen aday sayısında olduğu gibi lisans düzeyinde yerleştirme sonuçlarına bakıldığında da benzer sonuçlar görülmektedir.

Çizelge-2 Mezun Oldukları Okul Türlerine Göre Üniversitelere Yerleşen Adaylar

OKUL TÜRÜ

YKS YE BAŞVURAN ADAY
SAYISI

YERLEŞEN

LİSANS

ÖNLİSANS

A.Ö.F.

TOPLAM

LİSE

385,06

31,444

39,813

53,65

124,907

LİSE(YABANCI DİL)

7.963

1.159

879

1.116

3154

ÖZEL LİSE

164.694

43.426

21.879

3.143

68.448,00

ANADOLU LİSESİ

639.016

180.988

83.814

13.280

278.082,00

YABANCI DİLDE
 EĞİTİM VEREN ÖZEL LİSE

107.737

39.801

9.413

1.285

50.499,00

FEN LİSESİ

41.201

20.361

484

135

20.980,00

ÖZEL FEN LİSESİ

12.703

6.779

222

60

7.061,00

ASKERİ LİSE

764

188

61

59

308,00

AKŞAM LİSESİ

44

4

1

4

9,00

ÖZEL AKŞAM LİSESİ

6.185

109

545

522

1.176,00

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

7.838

4.561

203

49

4.813,00

SPOR LİSESİ

5.445

72

307

68

447,00

POLİS KOLEJİ

252

80

25

6

111,00

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

6.691

188

372

128

688,00

ÖĞRETMEN LİSESİ

15.305

3.955

1.501

759

6.215,00

İMAM HATİP LİSESİ

243.38

36.256

30.821

20.573

87.650,00

TİCARET MESLEK
LİSELERİ

60.14

2.312

7.330

7.392

17.034,00

TEKNİK LİSELER

43.953

2.766

7.505

5.199

15.470,00

ENDÜSTRİ MESLEK
LİSELERİ

103.816

2.437

10.542

10.561

23.540,00

KIZ MESLEK LİSELERİ

67.406

2.941

8.034

9.146

20.121,00

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

57.406

4.415

11.778

8.697

24.890,00

OTELCİLİK VE TURİZM
MESLEK LİSELERİ

6510,00

329

838

893

2.060,00

SEKRETERLİK MESLEK
LİSELERİ

18

1

 

4

5,00

ASTSUBAY HAZIRLAMA
OKULLARI

387

58

34

44

136,00

DİĞER MESLEK LİSELERİ

544.065

24.937

107.471

13.930

146.338,00

DİĞER

174

20

2

12

34,00

TOPLAM

2,528,031

409,587

343,874

150,715

904,176

 

2019 yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık  %40`ını son sınıf düzeyindeki adaylar oluşturmaktadır. Daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olanlar %36`lık payla ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle son iki yıldaki başvuran aday ve yerleşen aday verileri incelendiğinde son sınıf yerleşen aday sayılarında azalma, önceki yıl mezunu yerleşmemiş adayların yerleşme oranında artış görülmektedir. Bunun nedeni olarak, adayların ne olursa olsun yerleşeyim davranışından, daha iyi bir programa yerleşmek için tekrar sınava gireyim yaklaşımına yöneldikleri düşünülebilir.

Çizelge-3 Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

2019 yılında yerleştirme yapılan lisans programlarının %81,57`si, önlisans programlarının %81,2`si devlet üniversiteleri içinde yer almaktadır. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı lisans programlarında %94.12, önlisans programlarında %93.63 olmuştur. Vakıf üniversitelerinde bu oranlar daha düşük olup, sırası ile %84.59 ve %83.66`dır.

ÖSYM`nin kılavuzunda yer alan ancak bu raporda hariç tutulmuş olan KKTC ve diğer ülke üniversitelerinde lisan programları için yaklaşık 11 bin, önlisans programları için ise yaklaşık 4 bin kişilik kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanların doluluk oranı devlet ve vakıf üniversitelerine göre oldukça düşük seviyede kalmıştır.

Çizelge-4 Yerleştirme sonuçları

ÜNİVERSİTELER

YIL

LİSANS

ÖNLİSANS

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK
%

PAY
%

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK
%

PAY
%

DEVLET
ÜNİVERSİTESİ

2015

340,197

335,76

98,7

80,38

308,584

298,774

96,82

81,36

2016

358,88

345,579

96,29

81,6

319,816

298,649

93,38

80,99

2017

373,642

346,671

92,78

81,97

346,068

218,434

63,12

79,91

2018

384,448

326,341

84,89

82,63

279,231

257,235

92,12

81,39

2019

354,985

334,119

94,12

81,57

298,222

279,227

93,63

81,2

VAKIF
ÜNİVERSİTESİ

2015

79,959

72,927

91,2

17,46

74,006

65,715

88,8

17,89

2016

75,39

68,287

90,58

16,13

78,154

66,729

85,38

18,1

2017

83,536

67,496

80,8

15,96

85,2095

52,113

61,1

19,07

2018

85,722

62,191

72,55

15,75

70,785

56,377

79,65

17,84

2019

81,526

68,962

84,59

16,84

74,735

62,523

83,66

18,18

KKTC
ÜNİVERSİTESİ

2015

14,278

8,097

56,7

1,94

4,565

2,662

58,31

58,31

2016

12,958

8,642

66,69

2,04

3,318

1,99

59,98

0,54

2017

14,89

8,054

54,09

1,9

5,441

2,741

50,38

1

2018

13,038

5,833

44,77

1,48

4,763

2,345

49,23

0,74

2019

10,112

5,992

59,26

1,46

3,905

2,047

52,42

0,6

DİĞER ÜLKE
ÜNİVERSİTESİ

2015

2,05

930

43,37

0,22

100

85

85

0,02

2016

1,79

971

54,25

0,23

74

26

35,14

0,01

2017

1,699

725

42,67

0,17

100

54

54

0,02

2018

1,423

580

40,76

0,15

80

80

100

0,03

2019

1,331

514

45,45

0,13

80

80

100

0,02

TOPLAM

2015

436,484

417,714

95,7

100

387,255

367,236

94,83

100

2016

449,018

423,479

94,31

100

403,378

368,77

91,42

100

2017

473,767

422,946

89,27

100

436,904

273,342

62,56

100

2018

484,631

394,945

81,49

100

354,859

316,037

89,06

100

2019

447,754

409,587

91,48

100

376,94

343,874

91,23

100

 

Kimya Fakültelerinde Eğitim

Yök verilerine göre ülkemizde 129`u devlete, 73`ü vakıflara ait olmak üzere 202 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1.385`i devlet üniversitelerinde olmak üzere 1.842 fakülte bulunmaktadır. 2018-2019 öğretim döneminde önlisans programlarında 2.829.430, lisans programlarında 4.420.629, yüksek lisans programlarında 3.941.174, doktora programlarında 96.199 öğrenci bulunmaktadır.Türkiye`de 44 üniversitede Kimya mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı fakülteler bulunmaktadır. Üniversiteye sınav sisteminde yapılan değişiklikle önceki yıllarda 18 olan puan türü, 2018 yılında Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ), Dil ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) olmak üzere 5`e indirildi. Kimya mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, farklı mesleki disiplinler olan mühendislik programları da bulunmaktadır. Bu yazı kapsamında ele alınan sadece Kimya mühendisliği bölümüdür.

ÇİZELGE 5-Kimya Mühendisliği Kontenjan ve Yerleşme Durumu

YERLEŞME DURUMU

2018

2019

ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTE SAYISI

27

32

KONTENJAN

1710

1710

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

1598

1515

DOLULUK %

93.45

89

Kimya Mühendisliğinde kontenjan açılan fakülte sayısı 2018 yılında 27, 2019 yılında 33 olmuştur. 2019 yılında yerleştirme yapılan program (bölüm) sayısı artmış, kontenjan sayısı değişmemiş, yerleşen öğrenci sayısı ise bir önceki yıla göre azalmıştır.

ÇİZELGE 6-Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

ÜNİVERSİTE ADI

KONTENJAN

YERLEŞEN

%DOLULUK

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

20

2

10

ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

100

102

102

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

30

1

3,33

ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%75)

13

11

84,61

ATILIM ÜNİVERSİTESİ(TAM BURSLU)

2

2

100

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

70

70

100

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

50

52

104

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

20

21

105

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

20

1

5

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

15

10

66,66

EGE ÜNİVERSİTESİ

80

80

100

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

60

62

103,33

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

70

72

102,85

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

90

92

102,22

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

60

61

101,66

GEBZE YÜKSK TEKNİK ENSTİTÜSÜ

50

50

100

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

80

80

100

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80

80

100

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

70

70

100

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTUSU(İNGİLİZCE)

60

61

101,66

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

60

61

101,66

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

50

13

26

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

60

60

100

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

30

22

73,33

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

45

47

104,44

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

100

100

100

OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ

20

0

0

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

55

57

103,63

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

20

3

15

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

30

13

43,33

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

20

2

10

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ

20

0

0

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-%50 B URSLU

20

20

100

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-TAM BURSLU

5

5

100

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80

80

100

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

70

70

100

 

Kimya Mühendisliği bölümde kontenjan açılan üniversitelerde görevli 707 öğretim elemanı bulunmaktadır. En fazla öğretim elemanı bulunan fakülteler İstanbul Üniversitesi(50) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (55) üniversiteleridir. Çukurova Üniversitesi(3) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (7) ise en az öğretim elemanına sahip üniversitelerdir.

Çizelge-7 Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları

 

PROF.

DOÇ.


DOKTOR
ÖĞRT. ÜYESİ

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

TOPLAM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

1

1

3

0

2

7

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

16

2

4

0

12

34

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

11

5

9

0

3

28

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

6

4

2

4

17

33

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

4

1

4

2

8

19

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

1

2

1

0

0

4

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2

0

7

2

5

16

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

0

0

3

0

0

3

EGE ÜNİVERSİTESİ

13

3

9

3

11

39

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

10

7

5

1

4

27

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6

4

8

2

4

24

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

19

4

2

6

10

41

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3

2

4

2

12

23

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

10

0

3

4

18

35

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

21

4

3

1

26

55

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

21

7

7

1

14

50

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

10

1

5

5

7

28

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

3

3

6

0

8

20

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

4

6

1

8

24

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

6

3

6

0

6

21

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

3

1

3

0

1

8

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

1

2

3

0

4

10

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

9

3

4

1

16

33

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

0

2

6

0

4

12

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

1

4

0

0

3

8

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

7

1

4

2

3

17

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

0

3

6

0

3

12

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

2

2

6

1

3

14

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

1

5

4

0

3

13

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

3

4

4

1

1

13

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6

9

11

2

8

36

 

Doluluk sıralaması yapıldığında en çok tercih edilen üniversitelerin en yüksek punala öğrenci alan üniversiteler olduğu görülmüştür.Aynı şekilde en az tercih edilen üniversitelerin en düşük punala öğrenci alan üniversiteler olduğu görülmüştür

Çizelge-8 En fazla Doluluk Oranına Sahip Fakültelerin Bulunduğu Üniversiteler

ÜNİVERSİTE

KONTENJAN

YERLEŞEN

YÜZDE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

100

102

102

ATILIM ÜNİVERSİTESİ(TAM BURSLU)

2

2

100

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

70

70

100

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

50

52

104

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

20

21

105

EGE ÜNİVERSİTESİ

80

80

100

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

60

62

103,33

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

70

72

102,85

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

90

92

102,22

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

60

61

101,66

GEBZE YÜKSK TEKNİK ENSTİTÜSÜ

50

50

100

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

80

80

100

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80

80

100

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

70

70

100

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTUSU(İNGİLİZCE)

60

61

101,66

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

60

61

101,66

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

60

60

100

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

45

47

104,44

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

100

100

100

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

55

57

103,63

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-%50 B URSLU

20

20

100

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-TAM BURSLU

5

5

100

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80

80

100

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İNGİLİZCE)

70

70

100

 

Çizelge-9 Kontenjanı % 50`den Az Dolan Fakülteler

ÜNİVERSİTE

KONTENJAN

YERLEŞEN

YÜZDE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

20

2

10

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

30

1

3,333333333

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

20

1

5

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

50

13

26

OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ

20

0

0

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

20

3

15

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

30

13

43,33333333

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

20

2

10

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ

20

0

0

 

2018 yılında en yüksek puanda öğrenci alan üniversite 484,17puan ile Boğaziçi Üniversitesi ve en düşük puanda öğrenci alan üniversite 251,214 puan ile Pamukkale Üniversitesi olmuştur.

2018-2019 öğretim yılında 2153 kişi Kimya Mühendisliği bölümüne kayıt olmuş ve toplam Kimya Mühendisliği Öğrenci sayısı 12334 olmuştur.

2018-2019 öğretim yılında 750 kişi Kimya Mühendisliği bölümüne yüksek lisans için  kayıt olmuş ve toplam Kimya Mühendisliği yüksek lisans öğrenci sayısı 2590 olmuştur.

2018-2019 öğretim yılında 173 kişi Kimya Mühendisliği bölümüne doktora için  kayıt olmuş ve toplam Kimya Mühendisliği doktora öğrenci sayısı 840 olmuştur.

Kimya Mühendisliği lisans durumunda mezun öğrenci sayısı 1919,yüksek lisans mezun öğrenci sayısı 247 ve doktora öğrenci sayısı 47dir.

 

 

Okunma Sayısı: 2630

Tüm Raporlar »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME