KMO

MADENİ YAĞ ÜRETİCİLERİNE ODAMIZDAN YAZI GÖNDERİLDİ.

    Yayına Giriş Tarihi: 19.10.2011  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 16:47:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 12.02.2011 tarihli 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 15. Maddesinde Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde sorumlu müdürün çalıştırılması zorunluluğu hakkında Yönetim Kurulumuzca sektördeki 300 civarında firmaya yazı gönderilmiştir.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 12.02.2011 tarihli 27844 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ`in 15. Maddesinde Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde sorumlu müdürün çalıştırılması zorunluluğu hakkında Yönetim Kurulumuzca sektördeki 300 civarında firmaya  yazı gönderilmiştir.


T M M O B

KİMYA  MÜHENDİSLERİ  ODASI

UNION OF THE CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS

Selanik Cad. No:17/14 Kat:5 Kızılay/ANKARA       Tel: 0312-417 65 20-417 35 63       Faks: 0312-417 35 63

E-Posta : kmo@kmo.org.tr Web: kmo.org.tr

Tarih : 17.10.2011

Sayı    : 689

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 12.02.2011 tarihli 27844 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ`in 15. Maddesinde aşağıda belirtilen husus düzenlenmiştir.

MADDE 15 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol veya Çevre mühendisliği bölümlerinden mezun, lisans diploması sahibi ve işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim yapmakla yetkili kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken kolaylığı sağlamak, lisans kapsamında sürdürülmekte olan piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri gerçeğe uygun olarak hazırlamak ve saklamak zorundadır.

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ Md. 15 hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, İşletmenizde işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip Kimya, Petrol veya Çevre Mühendisi`ni sorumlu müdür olarak çalıştırma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

Tebliğ ile sizlere yüklenmiş bu yükümlülüğü yerine getirerek İşletmenizde Kimya, Petrol veya Çevre Mühendisini Sorumlu Müdür olarak istihdam etmek zorunda olduğunuzu, istihdam edeceğiniz mühendisin TMMOB`ye bağlı ilgili odaya (Kimya, Petrol ve Çevre Mühendisleri Odaları) kayıtlı olma zorunluluğunun bulunduğunu aksi takdirde işveren olarak kaçak işçi çalıştıran konumuna düşeceğinizi, Sorumlu Müdür olarak istihdam ettiğiniz mühendisin Sorumlu Müdürlük yapabilmesi için üyesi olduğu Mühendis Odası`ndan Sorumlu Müdürlük Belgesi almak zorunda olduğu hususlarını bilgilerinize sunar, bu hususlara dikkat etmenizi önemle duyururuz.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

 

TMMOB

Kimya Mühendisleri Odası YK a.

Osman ÖZGÜN

Sekreter Üye

Oda Sicil No: 16459

 

 

 

 

Dağıtım : Madeni Yağ Sektörü Firmalarına

Okunma Sayısı: 784

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME