KMO

ODAMIZIN İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.05.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:01:16  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın, 25 Mayıs 2010 tarihinde, İller Bankası Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 Odamızın, 25 Mayıs 2010 tarihinde, İller Bankası Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyelerinin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmek amacı ile çalışmaktadır.

"Kimya mühendisleri İLLER BANKASI‘nda "İçme Suyu Arıtma Tesisleri" (İSAT) ana hatları ile GİRİŞ VE HARMANLAMA YAPISI DURULTUCU ÜNİTESİ, FİLTRE ÜNİTESİ, KİMYA ÜNİTESİ, KLORLAMA ÜNİTESİ, GERİ YIKAMA ÜNİTESİ, ÇAMUR KOYULAŞTIRMA ÜNİTESİ, TEMİZ SU TANKI DENGELEME ODASI ÇAMUR LAGÜNÜ ünitelerinden oluşmakta olup, bu ünitelerde su havalandırma, klorlama, sülfirik asit ile pH ayarlama, pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (A 12 (S04) 3} ve pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması, kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun durultucu tanklarında durulması, eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra klorlama, Potasyum Permanganat (KMn04) dozlaması, hızlı filtrelerde filtreleme yapılması, filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH ayarlanması, suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması işlemleri uygulanır.

"Atıksu Arıtma Tesisleri" ana hatları ile ÖN ARITMA ÜNİTESİ, ÖN ÇÖKELTME TANKLARL SON ÇÖKELTME TANKLARI HAM ÇAMUR YOGUNLAŞTIRMA TANKLARI ünitelerinden oluşmakta olup, bu ünitelerde sudaki büyük nesneler, yağlar, askıda katı maddeler (AKM), organik maddeler, besi maddeleri (Azot ve Fosfor), patojenler ve ağır metallerin giderimi ile sıcaklık ve pH ayarlaması yapılır. " Bu işlemler Kimya Mühendisliği hizmetleri olup, bu tesisler de kimya tesisleridir. Kimya tesislerinin projelendirilmesi ve uygulamaya alınmasında sorumlu olarak idaresini Kimya Mühendisleri yapar.

Nitekim, 19.09.1964 tarih ve 11811 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan (Değişik: 20.6.1966 tarih ve 12327 sayılı Resmi Gazete) 6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde (EK 2) Kimya Mühendislerinin sorumlu müdür olarak çalışması gereken Kimya Mühendisliği ile ilgili tesisler belirtilmiş olup, CETVEL, C - Zehirlenme tehlikesi olan sanayi bölümü içinde 21. sırada "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre kurulmuş olan şehir suları tasfiye ve kimyevi temizleme merkezleri" yer almaktadır.

Ayrıca, 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ`nin 5. Maddesi 1. Fıkrasında "Serbest kimya mühendislerinin kendi mesleki sorumlulukları kapsamında verebilecekleri kimya mühendisliği hizmetleri" incelendiğinde Kimya Mühendislerinin Genel Müdürlüğünüzde ve birimlerinizde çalışmalarının ne kadar önemli olduğu görülecektir.

Durum böyle olmasına rağmen Genel Müdürlüğünüzde yeteri kadar Kimya Mühendisi çalıştığı söylenemeyeceği gibi gelecekte daha çok Kimya Mühendisi istihdam etmeniz gerektiği açıktır. Bu husus Ülkemiz kaynaklarının verimli değerlendirilmesi açısından da son derece önemlidir. Gelecekte Genel Müdürlüğünüze teknik eleman alımı esnasında Kimya Mühendislerine yeteri kadar kontenjan ayıracağınıza inandığımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK Adına.
Osman ÖZGÜN
Sekreter Üye

Okunma Sayısı: 492

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME