KMO

ODAMIZIN TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 28.04.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:03:05  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın, 26 Nisan 2010 tarihinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hakkında göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 Odamızın, 26 Nisan 2010 tarihinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Tarım ve Gıda Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hakkında göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 

 

T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Anayasanın 135. maddesi ve TMMOB Yasasının 2. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde Odamıza üye olan kimya mühendisliği ve biyomühendislik mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyelerinin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmek amacı ile kurulmuştur. Bilindiği üzere TMMOB 1954 yılında Anayasanın 135. maddesi gereği 6235 sayılı yasa ile kurulmuştur. 6235 sayılı TMMOB yasasının 2. maddesi Birliğin amaçlarını " Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" belirlemiştir. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası da bu çerçevede TMMOB tarafından kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğine haiz meslek örgütüdür.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın "Tarım ve Gıda Bakanlığı" olarak yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında hazırlanan "Tarım ve Gıda Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" Biyomühendislik Bilimi ve Biyomühendislerin mesleki hakları açısından aleyhlerine olduğu açıktır.

Yeni adıyla Tarım ve Gıda Bakanlığı olacak Bakanlığın teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Kanun Taslağının "Atama, kadrolar ve Tarım Uzmanlığı" konulu 6.maddesinin, Tarım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için gerekli şartları tanımlayan 3.bendinin (a) fıkrasında hangi meslek gruplarının Tarım Uzman Yardımcılığına atanabileceği belirtilmiştir.

Buna göre; "Tarım Uzman Yardımcılığı için en az dört yıllık lisans eğitimi veren, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknoloji mühendisliği ve kimya mühendisliği fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak." Şartı aranmaktadır. Ne yazık ki; mühendislik prensiplerinin biyolojiye de içerecek şekilde uygulandığı sistemlerin dayandığı bilim dalı olan Biyomühendislik`e Tarım Uzman Yardımcılığı için atanabilecek meslek grupları arasında yer verilmemiştir.

Kütle ve Isı Aktarımı, Kinetik, Biyokataliz, Biyomekanik, Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri, Biyoreaktör Tasarımı, Yüzey Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik ve Polimer Kimyası gibi mühendisliğin temel ve uygulamaları bir çok dalının yanı sıra; Genetik, Moleküler Biyoloji, Protein Kimyası, Metabolizma, Hücre Fizyolojisi ve Biyokimyası, Sitoloji, Biyoelektrik, Nörobiyoloji, İmmunoloji, Farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve bilgi birikimleri arasında bir köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlayan Biyomühendisler, en az yukarıda sayılan meslek grupları kadar, Tarım Uzman Yardımcılığı yapabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahiptirler.

Bu bağlamda, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na ait yukarıda bahsedilen Kanun Tasarısının ilgili maddesinin Biyomühendislerin mesleki haklarını da gözetir şekilde ve ivedilikle düzenlenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Mehmet BESLEME
Başkan

Okunma Sayısı: 467

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME