KMO

IV. ULUSLARARASI TEMİZLİK&KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ`NİN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI.

    Yayına Giriş Tarihi: 17.12.2019  Güncellenme Zamanı: 17.12.2019 12:02:02  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 17.12.2019 12:01:56

IV. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri Ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 26-28 Eylül 2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Koordinatörlüğünde "IV. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri Ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Ve Sergisi" 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde  Euphoria Egean Hotel Seferihisar -İzmir`de gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik katılımcılarının %54 ü sanayi, %10 u akademik temsilciler, % 16 ‘sı Oda ve dernekler, % 5 ‘i Resmi kurumlar ve % 15 ‘i ise diğer kurumlardan olmuştur. Birçok mesleki disiplinin bir arada olduğu sempozyumda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği`nden Sn.İmer ÖZER, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörleri ile ilgili rakamsal veriler hakkında bilgilendirmede bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü`nden Sn. Meral KARAASLAN ve Sn.Avni DİLBER ; Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim Denetim Daire Başkanlığının faaliyet alanları konularında, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği`nden Sn.Tülin ÖZKOCA ise kozmetik sektörü ve dernek misyonu doğrultusunda yapılan faaliyetler konusunda  Konusunda bilgiler vermiştir.

Sempozyumda oturum ana başlıkları olan "Hammaddeler, Kaynakları ve Gelecek Eğilimleri,Üretim Teknolojileri,Tüketici Beklentileri ve Pazarlama Eğilimleri,Yasal Düzenlemeler ve Standardizasyon,  Sektörün Sesi" konularında  toplam 8 oturum gerçekleşmiştir. Oturumlarda yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 35 sözlü sunum ve 5 poster sunumu yapılmıştır. 

Etkinliğin ikinci gününde " Oda Kokuları-Kendi kokunu yarat" başlıklı , etkinliğin üçüncü gününde " Tekstil Ürünlerinde  Bakım ve Beklentiler" alt başlıkları ile çalıştaylar düzenlenmiştir. 

Etkinliğin son oturumunda ise, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği" hakkında detaylı bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Konuyla ilgili katılımcıların soru ve sorunları tartışılmıştır.

Sempozyumda temizlik ve kişisel bakım sektörünün mevcut durumu ve geleceği hakkında yapılan sunumlar sonucunda aşağıdaki tespitler, görüş , düşünce, öneri ve beklentiler belirlenmiştir:

· Dünya kozmetik tüketimi tüketici fiyatlarıyla 2017 yılında yaklaşık 390 milyar € büyüklüğe ulaşmış olup Avrupa bu tüketimin yaklaşık 80, ABD ise yaklaşık 67 milyarlık kısmının gerçekleştiği pazarlardır. Türkiye`de ise kozmetik tüketimi 2,3 milyar € olmuştur.

· Dünya deterjan tüketimi ise 146 milyar $ civarında olup bunun 19 milyar $‘lık kısmı Avrupa‘da tüketilmektedir. 

· 2017 yılında ülkemizde tüketilen kozmetik ürün değeri 9.408 milyon TL, deterjan değeri ise 8.700 milyon TL olmuştur. 

· TÜİK verilerine göre 2017 yılı kozmetik ihracatımız 837 milyon dolar olmuştur.

· Kozmetik ithalatı aynı dönemde 794 milyon dolar olmuştur. 

· Deterjan ihracatımız 2016 yılında 359 milyon dolar iken 2017 yılında da 359 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

· Deterjan ithalatımız ise 2016 yılında 486 milyon dolardan 2017 yılında yaklaşık %13 ‘lük bir artış ile  549 milyon dolara yükselmiştir. 

· Sektörün fikri ve sinai haklarının korunması adına da sahte ve taklitle mücadele konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Sahte ve taklit ürünlere karşı yapılacak en etkili mücadelenin, Piyasa Gözetim ve Denetiminin bizzat ürünün el değiştirdiği mecralarda, piyasalarda ve perakende noktalarında yapılması gerekmektedir. 

· Kullanılan hammaddelerin ülkemizde üretilmemesinden dolayı hammaddeler ithal edilmekte ve bu durum sektörü dışa bağımlı hale getirmektedir. 

· Üniversiteler sektörün ihtiyacını belirleme ve sorunlarına çözüm ortağı olmada daha aktif olmalıdır. Çalışılan projelerin büyük bir bölümünde harcanan emek ve zaman ulusal kazanıma dönüşmemektedir. 

· Ülkemiz coğrafyasının olumsuz koşullarına rağmen, sektörün tüm tarafları geleceğe umutla bakmalı, üniversite ve sanayi işbirliğini arttırmak için çaba göstermelidir. Sektörde başarıya ulaşmak için üniversite-sanayi-devlet dayanışması önemlidir. 

· Sektörde müşteri tarafının ihtiyacını görerek, bu ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge merkezleri yeni fikirler üretmeye başladığında önümüz açılacaktır. 

· Kaynakların hızla tükenmesi ile birlikte sürdürülebilirlik konusunun önemi, kurumsal sosyal sorumluluk, şeffaflık ve etik üzerindeki olguyu da etkileyerek daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.

· Bu bağlamda, Hammadde kaynaklarının hızlı tüketimini önlemek için kullanımda planlı hareket edilmesi , çevrenin kirletilmemesi, hastalıkların önüne geçilmesi, insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunması hedeflenmelidir.

· Sürdürülebilir bir kozmetik ve temizlik ürünü, çevresel atık üretmeyen, insan sağlığına zarar vermeyen, hammadde kaynaklarını kullanırken yerine yenilerini ikame ettirebilen ürünler olarak tanımlanabilir.

· İthal sentetik kimyasalları değil, kendi doğal hammaddelerimizi kullanarak ürünlerimizin katma değerini yükseltebiliriz. 

· Sektörde iyi eğitim görmüş kişilere istihdam olanağı sağlamalı, üretken olmasına teşvik etmeli, yaratıcı zekaların önüne engeller koymamalıyız. 

· Üretim, kalite, pazara sunuş ve diğer hususlarda uygulamalar açısından yaşadığımız sıkıntılara kısa sürede çözüm üretmek için sorunları bakanlıklar nezdinde doğru birimlere ulaşmalı, doğru şekilde aktarmalıyız. 

· Sektördeki firmalar çalışanlarını uzmanlaşmaları konusunda teşvik etmelidir, böylece global firmaların yanında lokal firmaların da kendi uzmanlarının geliştirdiği ürünler ile pazarda bilinirliğinin oluşması, güvenilirliğin gelişmesi mümkün olacaktır. 

Sempozyum ile ilgili; 

· Sempozyum sonrası etkinlik değerlendirme anketinden alınan ve daha sonra odamıza yapılan geri dönüşlerden etkinliğin yararlı olduğu ve iki yılda bir tekrarlanmasının sektörün ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme açısından gerekliliği vurgulanmıştır. 

· Üniversite öğrencileri, kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırılması amacıyla, bu tür sempozyumlara katılmaya teşvik edilmeli, üniversitelerden öğrenci temsilcilerinin bu tür toplantılarda yer almaları sağlanmalıdır. Bu konuda en büyük çaba Kimya Mühendisleri Odası`na düşmektedir. 

Sonuç olarak; 

Ülkemizde yaşanılan ekonomik krize rağmen kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü büyümesini sürdürmektedir. Sektörde yapılan ihracat rakamları ve yaratılan istihdam olanakları göz önüne alındığında, bu tür bilimsel etkinlikleri düzenlemenin  sektöre ve sektör çalışanlarına olan faydalarının önemini daha iyi anlamaktayız.

Sempozyum Yürütme Kurulumuz nezninde, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz dördüncü sempozyum olmasına rağmen uluslararası katılımın düşük seviyede gerçekleşmesi, ülkemize ziyaretler konusunda güven ve huzur ortamının sağlanması konusunun öncelikli ülke sorunumuz olduğu kanaati yaratmıştır. Tüm sanayi sektörlerimizin gelişmesi, ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel gelişimi için öncelikli ihtiyacımız ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyada huzur ve barış ikliminin sağlanmasıdır. 

TMMOB

Kimya Mühendisleri Odası 

Sempozyum Yürütme Kurulu 

Okunma Sayısı: 124

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME