KMO

ODAMIZIN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 25.03.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:13:05  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın, Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 Odamızın, Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu: Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Bakanlığınız Web sayfasında görüşlere açılan "ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"; Kimya Mühendisliği ile ilgili 20.02.1954 tarih ve 8639 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "6269 Sayılı Kanun", 19.09.1964 tarih ve 11811 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan (Değişik: 20.06.1966 tarih ve 12327 sayılı Resmi Gazete) "6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği" ve 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği"ne aykırıdır.

Bakanlığınızın söz konusu Taslak Yönetmeliğinde atıf yapılan "Çevre Denetim Yönetmeliği"nin EK-1 ve EK-2 listesindeki tesislerin; "6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği" ve "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği"nde belirtilen tesisleri ve faaliyetleri kapsadığı görülmektedir.

Söz konusu Taslak Yönetmeliğin ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE tanımlanan görevleri Kimya Mühendisleri tesis içinde "Sorumlu Müdür/Mühendis" olarak çalışarak ve tesis dışında (danışmanlık firmaları dahil) "Kimya Mühendisliği" hizmeti adı altında "Mühendis" olarak zaten yapmaktadırlar.

Tesis ve faaliyetlerde (danışmanlık firmaları dahil) "Sorumlu Müdür/Mühendis" olarak çalışan ve bu hakka KANUNEN zaten sahip olan Kimya Mühendislerinin DEĞİŞİK İSİMLER ALTINDA ADLANDIRILARAK (B Sınıfı Çevre Görevlisi, A Sınıfı Çevre Görevlisi) çalışma alanlarının ve çalışmalarının engellenmesi, daraltılması, sınava tabi tutulmaları, isimlendirilmeleri ve belgelendirilmeleri "6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği" ve "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği"ne de aykırıdır.

Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen yönetmelik taslağında ilgili maddenin mesleki alanlarımızı gözetir şekilde düzenlenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz
Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Mehmet BESLEME
Başkan

Okunma Sayısı: 484

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME