KMO

ODAMIZIN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 08.07.2009  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:32:54  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Göndermiş Olduğu Yazı

 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI`NA,

Ülkemizde son yıllarda doğal gaz kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Bu arada kent yaşamında kullanılan materyal ve malzemelerin çeşitliği ile endüstri çeşitliliği çok artarken, itfaiye teşkilatlarının yangını önleme ve müdahalesinde ise daha kompleks durumlar ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda kısaca özetlenen durum karşısında itfaiye teşkilatlarının bilim ve teknikten daha çok faydalanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Büyükşehir Belediyeniz İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 330 adet itfaiye eri kadrosunun 132‘sine mühendis, mimar, şehir plancısı, iktisat, sosyal çalışmacı ve işletme mezunlarını alacak olmanız olumlu bir gelişmedir.

Kimya Mühendisleri; yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde ve malzemelerin davranışları ve bunlara karşı alınması gereken önlemler konusunda çok iyi eğitim alırlar. Her ne kadar; İTFAİYE TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 23.08.1985 tarih ve18851 sayı, Değişik: 28.06.1995 tarih ve 22327 sayı), İKİNCİ BÖLÜM,Kadro Esasları ve Personel Sağlanması, Personel Kadroları, 6. Maddede; "Belediyeler itfaiye teşkillerinin yangın personeline ilişkin kadro taleplerinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 nci maddesindeki usule göre aşağıdaki hususları esas alarak teklifte bulunurlar." dendikten sonra (ı) Bendinde 1 KİMYA MÜHENDİSİNİN DE İLAVE EDİLECEĞİ BELİRTİLSE DE BU SAYININ YETERSİZ OLDUĞU AÇIKTIR.

Ülkemizin can ve mal kayıpları oranlamalarında en ağır bedele sahip kimyasal yangınlara, müdahale edebilecek olan Kimya Mühendislerinin sayısının arttırılması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Hasan KOÇ
Üye

Okunma Sayısı: 561

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME