KMO

ODAMIZIN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD-PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 10.06.2009  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:39:15  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın Karayolları Genel Müdürlüğü Etüd-Proje Dairesi Başkanlığına Göndermiş Olduğu Yazı

 Genel Müdürlüğünüz Etüd-Proje Dairesi Başkanlığı`nın "Etüd ve Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi" ihalelerinde yayınladığı bazı Ön Yeterlik Şartnameleri, tarafımızdan incelenmiş olup, aşağıdaki hususlarda mevzuatlara aykırılıklar belirlenmiştir.

Buna göre; bazı Ön Yeterlik Şartnamesi İhale konularında danışmanlık hizmeti işi için anahtar teknik personel tanımında; "Üstyapı Mühendisi" olarak İnşaat Mühendisi olma kriteri konulmuştur. Genel Müdürlüğünüz bünyesinde Üstyapı Mühendisi olarak diğer meslek disiplinlerine mensup mühendisler (Kimya Mühendisi, Jeoloji Mühendisi) çalışmış ve halen de çalışmaktadır. Aynı şekilde diğer meslek disiplinine mensup mühendisler Kurumunuza "Etüd ve Proje Danışmanlık Hizmeti İşi" veren yüklenici firmaların bünyesinde de ‘Üstyapı Mühendisi` olarak çalışmaktadır.

Söz konusu İhale Ön Yeterlik Şartnamesinde yer alan üstyapı anahtar teknik personel kriteri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen maddelerine aykırıdır. Buna göre, isteklilerin, ekonomik ve mali yeterlikleri, mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

Bu hususunda "DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ"nde Madde 20 ve Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkelerin yeraldığı Madde 31`e göre: "……..Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır……" şeklinde düzenlenmiştir.

İhalelerde, idarenin yaptığı anahtar teknik personel istenmesindeki amaç yüklenici firmanın organizasyon yapısının genişlik ve profesyonelliğini ölçmek, çekirdek ekibin firmanın faaliyet alanı konusunda uzman ve ehliyetli kişilerden oluşup oluşmadığını incelemektir. Bunun aksi bir uygulamanın mevzuata aykırı olduğu, Danıştay 13. Dairesi`nce kabul edilmiş ve mevzuata aykırı olarak yapılan uygulama iptal edilmiştir.( Ek-1) Mevzuata aykırı bir başka uygulama da Kamu İhale Kurulu`nun 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3497 no.lu kararı ile iptal edilmiştir. (Ek-2)

Genel Müdürlüğünüz Etüd-Proje Dairesi Başkanlığı`nın "Danışmanlık Hizmet Alımı İşi"ne ait Ön Yeterlik Şartnamesinde tanımlanan Üstyapı anahtar teknik personel kriterinin; Kamu İhale Kanunu "DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ" ne uygun olarak, Kamu İhale Kanunu ile çelişmemesi, hukuksal süreçlerin başlamaması için, meslek alanlarımız açısından yeniden düzenlenmesi, Kimya Mühendislerinin de Üst Yapı Mühendisi ünvanı ile değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Mehmet BESLEME
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı

Yazının pdf haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 689

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME