KMO

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDART ŞARTLARI EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 09.03.2021  Güncellenme Zamanı: 10.03.2021 16:13:49  Yayınlayan Birim: ESKİŞEHİR BÖLGE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 09.03.2021 16:32:19

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir.Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

 

Kuruluşların; faaliyet, ürün ve hizmetlerini Çevre, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde sunmaları hayati önem taşımaktadır. Çünkü gelecek nesillerin ihtiyaçlarının tehlikeye atılmaması gerekir.Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak ancak sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir. 

Bu nedenle kuruluşlar, çevre konularına sistematik bir anlayış geliştirmek için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi`ni etkin şekilde uygulamaya koymayı tercih etmektedirler.

Çevre yönetim sisteminin amaçları;

§  Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,

§  Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,

§  Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,

§  Çevresel performansın artması,

§  Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,

§  Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek finansal ve operasyonel faydalar sağlanması,

§  İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması,

 

EĞİTİMİN ADI      

 ISO 14001 :2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ EĞİTİMİ

EĞİTMEN

Rüknettin BIÇAKLI

 -Kimya Mühendisi

-Yönetim Sistemleri Uzmanı

-Uluslararası Entegre Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi

-Profesyonel Kurumsal Yönetim Danışmanı

EĞİTİMİN YERİ   

ZOOM (ONLİNE )

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ   

3-4 NİSAN 2021  (Cumartesi/ Pazar) 09:30/17:00

EĞİTİM İÇERİĞİ  

 

Çevre Terminolojisi

Kuruluşun Bağlamı

· Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

·İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

·Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·Çevre yönetim sistemi

Liderlik

·Liderlik ve taahhüt

·Çevre politikası

·Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Planlama

·Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

§  Çevre boyutlarıUygunluk yükümlülükleri

§  Planlama faaliyeti

§  Çevre amaçlarıÇevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

Destek

§  Kaynaklar

§  YeterlilikFarkındalıkİletişim

§   İç iletişimDış iletişim

§  Dokümante edilmiş bilgiOluşturma ve güncelleme

§  Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

Operasyon

§  Operasyonel planlama ve kontrol

§  Acil duruma hazır olma ve müdahale

§  Performans değerlendirme

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

§  GenelUygunluğun değerlendirilmesi

§  İç tetkik,İç tetkik programı

§  Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

§  Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

§  Sürekli iyileşme

KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR (EĞİTİME KİMLER KATILMALI)

· KMO üyeleri ya da öğrenci üyeleri

· TMMOB`da bağlı diğer Oda üyeleri

· Kimyagerler ve Dışarı Katılımcılar

EĞİTİM ÜCRETİ

·TMMOB`a bağlı Oda üyeleri için 360  TL/ 2 Gün

· KMO öğrenci üyelerine 200 TL /2 gün

. İşsiz Üyelere 280 TL/ 2 Gün 

· Diğer katılımcılar 450 TL/ 2 gün;

ÖN KAYIT

Ön kayıt için ekteki başvuru formu doldurulup eskisehir@kmo.org.tr adresine mail yolu ile gönderiniz.

KAYIT

15.03.2021 /29.03.2021 KAYIT TARİHLERİDİR.


BİLGİ İLETİŞİM

eskisehir@kmo.org.tr

0 222 220 33 30 / 0536 833 68 65

 

Dosyalar

(16 KB) (09.03.2021 16:22:29)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 313

Eskişehir Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME