KMO

2021 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 12.11.2021  Güncellenme Zamanı: 12.11.2021 13:05:41  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 12.11.2021 13:05:34

Her yıl yaptığımız gibi bu yılda 2021 yılı Üniversite Sonuçları Kimya Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümleri açısından bu raporda değerlendirilmiştir.

 

 

§  2021 yılında, 2020 yılına göre üniversite sınavına başvuran aday sayısında yaklaşık 156 bin artış, yerleşen aday sayısında ise yaklaşık 106 bin kişilik azalış olmuştur.

§  2021 yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık %36`sını daha önceki yıllarda herhangi bir üniversiteye yerleşememiş olan adaylar oluşturmaktadır. Son sınıf düzeyindeki adaylar ikinci sırada yer almaktadır.

§  ÖSYM kılavuzunda yer alan ancak bu raporda hariç tutulmuş olan KKTC ve diğer ülke üniversitelerinde lisans programları için yaklaşık 10,813 , ön lisans programları için ise yaklaşık 3,452 kişilik kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanların doluluk oranı devlet ve vakıf üniversitelerine göre oldukça düşük düzeyde  kalmıştır.

§  Kimya Mühendisliği eğitimi verilen fakültelerde Kimya Mühendisliği programları dışında Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik  programları da yer almaktadır.

Üniversite Sınavına Başvurular ve Yerleştirme

§  Üniversite sınavlarına girmek üzere yaklaşık 2 milyonun üzerinde aday başvurmaktadır. 2021 yılında başvuran aday sayısı bir önceki yıldan 155,432  bin daha fazladır.

§  Sınava giren adayların yaklaşık üçte biri yerleştirilmektedir. 2021 yılında yerleşen aday sayısı bir önceki yıldan daha az olup, adayların %14`ü lisans, %12`si ön lisans, %5`i açık öğretim programına yerleşmiştir.

 

Çizelge-1   Başvuran ve Yerleşen Aday Sayısı

YIL

Başvuran

Lisans

Ön lisans

A.Ö.F.

Yerleşen

Yerleşemeyen

 

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

2015

2.126.670

417.714

19,6

367.236

17,27

198.140

9,32

983.090

46,23

1.143.580

53,77

2016

2.256.377

423.479

18,8

368.770

16,34

169.615

7,52

961.864

42,63

1.294.513

57,37

2017

2.265.844

422.946

18,7

273.342

12,06

129.109

5,7

825.397

36,43

1.440.447

63,57

2018

2.381.412

394.945

16,6

316.037

13,27

146.258

6,14

857.240

35,99

1.524.172

64

2019

2.528.031

409.587

16,2

343.874

13,6

150.715

5,96

904.176

35,77

1.623.855

64,23

2020

2.436.958

431.380

17,7

349.785

14,35

140.721

5,77

921.886

37,83

1.515.072

62,17

2021

2.592.390

370.561

14,3

318.166

12,3

126.648

4,8

815.375

31,5

1.777.015

68,54

§  2020 yılında üniversite sınavına giren adayların %25,3` nün Anadolu Lisesi, %14,55`ünün Lise, %9,65`inin İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

§  Yerleştirilen öğrenciler açısından en başarılı okul olarak Anadolu Liseleri öne çıkmaktadır. Sayıları sürekli artırılan ve ayrıcalık tanınan İmam Hatip Lisesi mezunlarının başarı oranı, tüm yerleşen aday sayıları açısından Liselerden daha düşük seviyededir. İmam Hatip Liselerine ayrıcalık tanınmasına rağmen Lise en dengi okullara giden öğrenciler İmam Hatip Liselerine gitme konusunda imtina etmektedirler.

§  Normal liselerin hiçbir iyileşme yapılmadan tabelaları değiştirilerek Anadolu Lisesi yapılması sorunu önceki yıllarda olduğu gibi bugünde devam etmektedir.

 

 

 

Çizelge-2   Mezun Oldukları Okul Türlerine Göre Üniversitelere Yerleşen Adaylar

Okul Türü

Başvuran Aday

Yerleşen Aday

Lisans

Ön lisans

A.Ö.F.

Toplam

 

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Lise

377.241

15,55

29.511

7,96

32.866

10,33

39.046

30,83

101.423

12,44

Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı)

5.526

0,23

948

0,26

734

0,23

760

0,60

2.442

0,30

Özel Lise

48.360

1,99

7.651

2,06

7.940

2,50

3.094

2,44

18.685

2,29

Anadolu Lisesi

656.112

27,04

163.809

44,21

95.264

29,94

18.807

14,85

277.881

34,08

Yabancı Dilde Eğit. Veren özel Lise

208.165

8,58

62.180

16,78

25.876

8,13

2.623

2,07

90.679

11,12

Fen Lisesi

52.845

2,18

23.997

6,48

1.252

0,39

300

0,24

25.549

3,13

Özel Fen Lisesi

23.316

0,96

11.452

3,09

639

0,20

88

0,07

12.179

1,49

Özel Akşam Lisesi

8.119

0,33

82

0,02

446

0,14

435

0,34

963

0,12

Sosyal Bilimler Lisesi

11.862

0,49

5.735

1,55

853

0,27

155

0,12

6.743

0,83

Spor Lisesi

7.821

0,32

61

0,02

611

0,19

106

0,08

778

0,10

Güzel Sanatlar Lisesi

7.445

0,31

208

0,06

543

0,17

136

0,11

887

0,11

Öğretmen Lisesi

9.069

0,37

2.395

0,65

1.093

0,34

672

0,53

4.160

0,51

İmam Hatip Liseleri

250.206

10,31

35.838

9,67

30.360

9,54

16.213

12,80

82.411

10,11

Ticaret Meslek Liseleri

32.540

1,34

673

0,18

2.479

0,78

4.570

3,61

7.722

0,95

Teknik Liseler

22.349

0,92

1.126

0,30

3.004

0,94

2.767

2,18

6.897

0,85

Endüstri

Meslek
Liseleri

58.415

2,41

737

0,20

3.532

1,11

5.374

4,24

9.643

1,18

Kız Meslek Liseleri

34.322

1,41

897

0,24

2.662

0,84

5.036

3,98

8.595

1,05

Sağlık Meslek Liseleri

26.293

1,08

1.377

0,37

3.650

1,15

5.851

4,62

10.878

1,33

Otelcilik ve Trzm. Meslek Liseleri

3.349

0,14

112

0,03

361

0,11

544

0,43

1.017

0,12

Diğer meslek Liseleri

572.042

23,57

21.098

5,69

102.929

32,35

18.778

14,83

142.805

17,51

Diğer

11.157

0,46

674

0,18

1.072

0,34

1.293

1,02

3.039

0,37

Toplam

2.426.554

100,00%

370.561

100,00%

318.166

100,00%

126.648

100,00%

815.377

100,00%

2021yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık  %38`ini son sınıf düzeyindeki adaylar oluşturmaktadır. Daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olanlar %39`luk paya sahiptir. Özellikle son iki yılda başvuran ve yerleşen aday verileri incelendiğinde son sınıf yerleşen aday sayılarında ve   önceki yıl mezunu yerleşmemiş adayların yerleşme oranında azalış görülmektedir. Bunun nedeni olarak, eğitim kalitesinin düşüşü, okullarda eğitmenlerin yeterli bilgiyi aktaramaması ve her öğrencinin eşit olanaklara sahip olamamasından dolayı üniversite hazırlık kursuna gidememesinin öğrencilere yansıması olarak düşünülebilir.

Çizelge-3   Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Başvuranların Durumu

YIL

ÖSYS`ye Başvuran Aday Sayısı

 

Yerleşen Aday Sayısı Lisans

 

Önlisans

 

A.Ö.F.

 

Toplam

 

 

 

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

 Son Sınıf Düzeyinde

2016

950.156

42,11

230.720

54,48

203.871

55,28

32.930

19,41

467.521

48,61

 

2017

960.410

42,39

208.036

49,19

107.576

39,36

19.701

15,26

335.313

40,62

 

2018

954.353

40,08

180.069

45,59

112.061

35,46

17.453

11,93

309.583

36,11

 

2019

983.701

38,91

174.945

42,71

105.198

30,59

16.153

10,72

296.296

32,77

 

2020

894.187

36,69

165.744

38,42

104.776

29,95

15.146

10,76

285.666

30,99

 

2021

936.108

38,58

138.207

37,3

95.534

30,02

17.271

13,64

251.012

30,8

Önceki Yıllarda Yerleşmemiş

2016

633.187

28,06

138.379

32,68

97.324

26,39

63.683

37,55

299.386

31,13

 

2017

632.722

27,92

163.120

38,57

98.109

35,89

52.606

40,75

313.835

38,02

 

2018

791.929

33,25

155.627

39,4

135.923

43,01

60.924

41,66

352.474

41,12

 

2019

916.601

36,26

181.879

44,41

166.478

48,41

64.101

42,53

412.458

45,62

 

2020

963.240

39,53

208.960

48,44

175.606

50,2

60.570

43,04

445.136

48,29

 

2021

964.273

39,73

183.722

49,6

155.673

49

52.609

41,53

392.004

48,07

Daha Önce Yerleşmiş

2016

441.543

19,57

30.567

7,22

41.251

11,19

40.772

24,04

112.590

11,71

 

2017

442.542

19,53

29.025

6,86

42.798

15,66

31.887

24,7

103.710

12,56

 

2018

397.614

16,7

29.857

7,56

40.681

12,87

35.861

24,52

106.399

12,41

 

2019

374.795

14,83

26.930

6,57

42.345

12,31

35.160

23,33

104.435

11,55

 

2020

335.347

13,76

27.542

6,38

39.554

11,31

31.126

22,12

98.222

10,65

 

2021

294.753

12,15

22.028

5,95

36.863

11.6

26.054

20,6

84.945

10,41

Bir Yükseköğretim Mezunu

2016

184.585

8,18

21.287

5,03

21.094

5,72

20.318

11,98

62.699

6,52

 

2017

193.715

8,55

19.609

4,64

20.411

7,47

17.366

13,45

57.386

6,95

 

2018

191.644

8,05

26.168

6,63

21.895

6,93

21.585

14,76

69.648

8,12

 

2019

205.633

8,13

22.631

5,53

23.950

6,96

24.460

16,23

71.041

7,86

 

2020

194.600

7,99

25.625

5,94

23.523

6,72

23.154

16,45

72.302

7,84

 

2021

185.849

7,66

24.314

6,6

25.348

7.97

21.281

16,80

70.943

8,7

Yüksek öğretimden Kaydı Silinmiş

2016

46.906

2,08

2.526

0,6

5.230

1,42

11.912

7,02

19.668

2,04

 

2017

34.455

1,52

3.156

0,75

4.448

1,63

7.549

5,85

15.153

1,84

 

2018

45.872

1,93

3.224

0,82

5.477

1,73

10.435

7,13

19.136

2,23

 

2019

47.301

1,87

3.202

0,78

5.903

1,72

10.841

7,19

19.946

2,21

 

2020

49.584

2,03

3.509

0,81

6.326

1,81

10.725

7,62

20.560

2,23

 

2021

45.571

1,9

2.290

0,62

4.748

1,5

9.433

7,45

16.471

2,02

TOPLAM

2021

2.426.554

100

370.561

100

318.166

100

126.648

100

815.375

100

2021 yılında yerleşen öğrencilerden devlet üniversitesini tercih edenelerin % 80` ni lisans programlarını % 81.44` ü de ön lisans programlarını tercih etmişlerdir. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı lisans programlarında %81, ön lisans programlarında %83,4 olmuştur. Vakıf üniversitelerinde bu oranlar daha düşük olup, sırası ile %74,2 ve %75,83`dir.

Çizelge-4       Yerleştirme sonuçları

Üniversiteler

 Yıl

Lisans

Ön Lisans

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Pay

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Pay

 %

%

 %

 %

Devlet Üniversitesi

2016

358.880

345.579

96,29

81,6

319.816

298.649

93,38

80,99

2017

373.642

346.671

92,78

81,97

346.068

218.434

63,12

79,91

2018

384.448

326.341

84,89

82,63

279.231

257.235

92,12

81,39

2019

354.985

334.119

94,12

81,57

298.220

279.224

93,63

81,2

2020

358.836

347.087

96,73

80,46

299.630

283.521

94,62

81,06

2021

365.679

296.153

81

79,92

310.732

259.146

83,4

81,44

Vakıf Üniversitesi

2016

75.390

68.287

90,58

16,13

78.154

66.729

85,38

18,1

2017

83.536

67.496

80,8

15,96

85.295

52.113

61,1

19,07

2018

85.722

62.191

72,55

15,75

70.785

56.377

79,65

17,84

2019

81.526

68.962

84,59

16,84

74.735

62.523

83,66

18,18

2020

87.908

77.330

87,97

17,93

76.909

63.993

83,21

18,29

2021

92.396

68.542

74,2

18,49

75.044

56.906

75,83

17,88

KKTC Üniversitesi

2016

12.958

8.642

66,69

2,04

3.318

1.990

59,98

0,54

2017

14.890

8.054

54,09

1,9

5.441

2.741

50,38

1,0

2018

13.038

5.833

44,74

1,48

4.763

2.345

49,23

0,74

2019

10.112

5.992

59,26

1,46

3.905

2.047

52,42

0,6

2020

10.295

6.445

62,6

1,49

3.553

2.191

61,67

0,63

2021

9.997

5.486

54,9

1,48

3.372

2.074

61,50

0,65

Diğer Ülke Üniversiteleri

2016

1.790

971

54,25

0,23

74

26

35,14

0,01

2017

1.699

725

42,67

0,17

100

54

54

0,02

2018

1.423

580

40,76

0,15

80

80

100

0,03

2019

1.131

514

45,45

0,13

80

80

100

0,02

2020

1.010

518

51,29

0,12

80

80

100

0,02

 

2021

816

380

46,6

0,10

80

40

50

0,012

Toplam

2016

449.018

423.479

94,31

100

403.378

368.770

91,42

100

2017

473.767

422.946

89,27

100

436.904

273.342

62,56

100

2018

484.631

394.945

81,49

100

354.859

316.037

89,06

100

2019

447.754

409.587

91,48

100

376.940

343.874

91,23

100

2020

458.049

431.380

94,18

100

380.172

349.785

92,01

100

2021

468.888

370.561

79,02

100

389.228

318.166

81,74

100

Kimya Fakültelerinde Eğitim

§  YÖK verilerine göre ülkemizde 127`si devlete, 73`i vakıflara ait olmak üzere aktif 200 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1.368`si devlet üniversitelerinde olmak üzere aktif 1.805 fakülte bulunmaktadır. 2020-2021 öğretim döneminde önlisans programlarında 3.114.623, lisans programlarında 4.676.57, yüksek lisans programlarında 343.569, doktora programlarında 106.148 öğrenci bulunmaktadır.

§  2021 yılında kontenjan açılan Kimya Mühendisliği Bölümü  sayısı 33 dir. Kontenjan sayısı 1826 dan 1808 e azalış göstermiş yerleşen sayısı 1630 den 1704 ye artmış ve doluluk oranı %95 den % 94 a azalmıştır.

ÇİZELGE -5   Kimya Mühendisliği Kontenjan ve Yerleşme Durumu

YERLEŞME DURUMU

2018

2019

2020

2021

ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTE SAYISI

27

32

31

33

KONTENJAN

1710

1710

1826

1808

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

1598

1515

1630

1704

DOLULUK %

93.45

89

95

94

Kimya Mühendisliği bölümü bulunan aktif 36 üniversite vardır. Bu üniversitelerden kontenjan açılan fakülte sayısı 2020 yılında 31, 2021 yılında 33 olmuştur. 2021 yılında yerleştirme yapılan program (bölüm) sayısı neredeyse aynı kalmış, kontenjan sayısı azalırken  yerleşen öğrenci sayısı artmıştır.

ÇİZELGE -6    Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

ÜNİVERSİTE ADI

PROGRAM ADI

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK
ORANI,%

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)

Kimya Mühendisliği

20

6

30,00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

100

100

100,00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)

Kimya Mühendisliği

15

4

26,67

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

70

70

100,00%

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

30

31

103,33%

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

50

51

102,00%

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

25

26

104,00%

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

80

80

100,00%

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

60

62

103,33%

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

70

71

101,43%

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği

90

90

100,00%

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

60

60

100,00%

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

60

60

100,00%

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

80

80

100,00%

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

Kimya Mühendisliği

30

3

10,00%

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

80

80

100,00%

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Kimya Mühendisliği

70

70

100,00%

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

60

60

100,00%

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

60

62

103,33%

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

30

25

83,33%

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği

60

60

100,00%

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

30

24

80,00%

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

Kimya Mühendisliği

45

47

104,44%

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

100

100

100,00%

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

5

5

100,00%

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

15

5

33,33%

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

Kimya Mühendisliği

55

57

103,64%

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

20

0

0,00%

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

Kimya Mühendisliği

30

30

100,00%

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği

20

21

105,00%

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği

80

80

100,00%

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

70

70

100,00%

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

13

13

100,00%

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

7

7

100,00%

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (Burslu)

3

3

100,00%

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli)

19

12

63,16%

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Kimya Mühendisliği (Burslu)

30

13

43,33%

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

5

5

100,00%

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

18

18

100,00%

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

6

6

100,00%

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

37

37

100,00%

TOPLAM

 

1808

1704

94,25%

Kimya Mühendisliği bölümünde, kontenjan açılan üniversitelerde görevli 877 öğretim elemanı bulunmaktadır. En fazla öğretim elemanı bulunan fakülteler İstanbul Teknik Üniversitesi, O.D.T.Ü., Ankara Üniversitesi ve  Gazi  Üniversitesidir.

Çizelge-7     Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları

ÜNİVERSİTE ADI

PROF

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜY.

ÖĞR. GÖRV.

ARŞ. GÖR.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2

0

3

0

2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

13

6

2

0

9

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

0

0

2

0

1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

14

5

7

0

4

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

5

1

1

0

6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

3

1

3

0

2

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

2

5

5

0

2

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

6

4

2

6

14

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

0

2

1

1

0

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

0

4

1

9

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

3

3

1

 

1

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2

1

6

2

5

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

1

0

2

0

0

EGE ÜNİVERSİTESİ

7

7

7

2

7

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

0

1

1

0

0

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

15

3

5

1

5

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7

4

8

1

5

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

8

2

2

1

3

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

20

7

3

7

12

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2

2

5

2

16

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

10

2

7

5

10

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

3

3

2

1

6

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

9

2

2

0

2

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

1

1

3

0

1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

18

5

2

1

27

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

22

6

 

1

16

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

10

5

2

5

9

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

0

0

4

0

1

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2

4

4

0

7

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7

7

4

1

8

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

8

3

6

0

6

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

4

2

3

0

1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2

1

5

0

5

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

9

3

6

1

30

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

0

2

6

0

3

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2

3

2

0

3

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2

3

3

2

2

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

0

0

2

0

1

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

8

2

6

2

3

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2

2

5

0

2

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

2

2

5

1

3

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

1

1

5

0

2

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

1

3

5

1

5

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

4

2

2

1

2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7

9

11

2

11

TOPLAM

249

129

183

48

268

 

Çizelge-8   Öğretim Elemanı Sayıları Cinsiyet Dağılımı

PROF.

DOÇ.

DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

GENEL TOPLAM

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

129

120

47

82

81

102

19

29

86

182

362

515

 

Doluluk sıralaması yapıldığında en çok tercih edilen üniversitelerin  genelde en yüksek puanla öğrenci alan üniversiteler olduğu görülmüştür.Aynı şekilde en az tercih edilen üniversitelerin genelde en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler olduğu görülmüştür

Çizelge-9 En fazla Doluluk Oranına Sahip Fakültelerin Bulunduğu Üniversiteler

ÜNİVERSİTE ADI

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK
ORANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

100

100

100,00%

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

70

70

100,00%

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

80

80

100,00%

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

90

90

100,00%

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

60

60

100,00%

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

80

80

100,00%

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

80

80

100,00%

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

70

70

100,00%

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

60

60

100,00%

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

60

60

100,00%

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

100

100

100,00%

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

80

80

100,00%

Çizelge-10    Kontenjanı % 50`den Az Dolan Fakülteler

ÜNİVERSİTE ADI

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK
ORANI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)

20

6

30,00%

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)

15

4

26,67%

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

30

3

10,00%

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

20

0

0,00%

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

30

13

43,33%

 

Sonuç

Nitelikleri azaltılmış, bilimsel ve teknik eğitimden uzak eğitimler veren üniversitelerin sayısı ne yazık ki son yıllarda artmıştır. Kontenjan sayıları artırılarak; öğrencileri de neresi olursa yerleşeyim anlayışına mahkum bırakarak bir eğitim planlamak ancak işsizliğin artmasına neden olabilir. Sanayileşme gibi bir iddiası ve politikası olmayan ülkede mühendisliğin daha fazla değersizleşmemesi için kontenjanların sorgulanması ve bölüm sayısının da azaltılması gerekir. Özellikle yeni açılan üniversitelerde laboratuar ve donanım eksikliği yanında öğretim üyesi eksiliği sorunu da ciddi olarak yaşanmaktadır. Beşyüz puanla girilen Kimya Mühendisliği bölümü olduğu gibi bu puanın yarısına girilen okullar da vardır. Böyle bir çelişki olmamalıdır. Sonuçta her iki öğrenci de aynı diplomayı almaktadır. Bu anlamda mühendislik disiplinleri için taban puanın arttırılması bir çözüm olabilir.

Kaynak;ÖSYM ve YÖK


 

Okunma Sayısı: 414

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME