KMO

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMİ VE SINAVI

    Yayına Giriş Tarihi: 20.01.2022  Güncellenme Zamanı: 20.01.2022 11:35:58  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 20.01.2022 11:31:27

Şubemiz tarafından `Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği` kapsamında 5-6 Mart, 11-12-13 Mart, 19-20 Mart 2022 tarihlerinde KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ programlanmıştır.

Değerli Meslektaşlarımız,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)  Hakkında Yönetmeliği" kapsamında 5-6 Mart, 11-12-13 Mart, 19-20 Mart 2022 tarihlerinde KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)  EĞİTİMİ programlanmıştır.

Eğitim sonrası yapılacak sınav 25 Mart 2022 tarihinde Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitim salonunda gerçekleşecektir.

KKDİK‘in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalları kaydı, değerlendirilmesi izni ve kısıtlamasına ilişkin idari ve teknik usül ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik, maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımı ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda maddeyi kendi halinde ve karışım içinde imal eden veya ithal eden imalatçı veya ithalatçı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

Aynı şekilde eşyaların içinde bulunan madde miktarının üretici veya ithalatçı başına yıllık toplam 1 tondan fazla olması ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapması halinde de bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır (eşya içindeki konsantrasyon %1 den fazla olması durumu).

Yıllık 1 ton, 10 ton, 100 ton, 1000 ton ve üzeri olarak dört ayrı kategori için tonaja bağlı yönetmelik eklerine göre sunulacak bilgiler farklıdır.

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve bu bölüm uyarınca kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır.

Rapor içinde bulunan kimyasal güvenlik değerlendirmesi aşağıdaki basamakları içermelidir.

1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi

2. Fizikokimyasal Zararlılık

3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4. Kalıcı Biyobirikimli ve Toksik (PBT) ve Çok Biyobirikimli (vPvB) Değerlendirmesi

5. Maruz Kalma Değerlendirmesi

6. Risk Karakterizasyonu

Kimyasal güvenlik raporunun incelenmesi KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) tarafından yapılır.

 

KDU‘nun çalışma alanı;

Kimyasal üretim yapan kimyasal ithalat yapan veya mevzuat kapsamında danışmanlık yapan kuruluşlarda veya bireysel olarak çalışabilir.

Tedarik zincirindeki alt kullanıcıların tümü bilindiği üzere GBF (güvenlik bilgi formu) bulundurmak ve kendine göre düzenlemek zorundadır. KDU belgesi olan kişiler alt grubunda olduğu için otomatik olarak GBF düzenleyicisi ünvanını da almaktadır.

 Katılımcı Profili;

Ekteki eğitim duyurularında, katılımcılar için gerekli koşullar ve istenen evraklar verilmiştir.

KDU Eğitiminin içeriği;

Kimyasal yönetimi, Güvenlik bilgi formu hazırlama, maruz kalma senaryoları, madde karışımlarının sınıflandırılması vb. toplam 64 saatlik  eğitim yüzyüze olmalıdır.

Belgelendirme;

Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav TÜV Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecek olup, sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi almaya hak kazanır. Belge geçerlik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda KDU yeterlilik sınavına tekrar girmelidir.

Eğitmen Bilgileri;

Arzu Birsen Yayla

Kimya Mühendisi, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) ve Eğitmeni, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

Eğitime katılım koşulları, eğitim ve sınav katılım ücret bilgileri, gerekli evraklar ekte yer alan duyuru metninde bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi


Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:37 Yeğiner Apt. B Blok D:7 K:4 Kadıköy-İstanbul
Tel: 02164493710, GSM: 05334865549, E-mail: istanbul@kmo.org.tr

 

Dosyalar

KDU Eğitim Duyuru Metni (324 KB) (27.01.2022 10:57:09)

Eğitim Başvuru Formu (word) (43 KB) (20.01.2022 11:33:05)

Eğitim Başvuru Formu (pdf) (411 KB) (20.01.2022 13:17:08)

Eğitim Afişi (169 KB) (20.01.2022 11:31:36)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 231

İstanbul Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME