KMO

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 22.11.2022  Güncellenme Zamanı: 22.11.2022 13:28:31  Yayınlayan Birim: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 22.11.2022 13:29:08

Samsun Şubemiz tarafından 2-3-4 Aralık tarihlerinde Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi düzenlenecektir.

 

Eğitim Konusu

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Hedef

1.  (ATEX 114) Ekipman Direktifi 2014/36/AB (Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik-30.06.2016), (ATEX 153) Çalışma Ortamı Direktifi 99/92/EC (Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik-30 Nisan 2013), IEC 60079-10-1: 2021, IEC 60079-10-2: 2015 ve ilgili diğer standartlar ile teknik literatür konusunda detaylı bilgi sahibi olmak,

2.  Patlamadan korunma dökümanı hazırlamada tüm safhaları detaylı olarak öğrenmek.

Belgelendirme

 Katılımcılara patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı  belgesi verilecektir.

Kimler katılabilir

Kimya mühendisleri, kimyagerler, iş güvenliği uzmanları.

İçerik

2 Aralık 2022

 

Eğitmen: Abdullah Kaymaz 

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-15:00

 

1)   Patlamadan Korunma Dokümanı İle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat.

a)     Patlamadan korunma dokümanında adı geçen terimler ve açıklamaları

b)    Çalışma Ortamı Direktifi 1999/92/EC (ATEX 137)             (ATEX 153)           (Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik-30 Nisan 2013)

c)    94/9/AT ATEX Direktifi           YENİSİ ATEX 2014/34/EC  (Şubat 2014 ) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (R.G: 30 Haziran 2016 Sayı: 29758)

d)    İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik

e)     Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

f)      İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

2)    PKD Hazırlamaya Nereden Başlanmalı?

a)     PKD hazırlaması gereken işyerleri.

b)    Doküman hazırlık öncesinde yapılacak çalışmalar

c)     İşveren tarafından temin edilecek bilgi ve belgeler

d)    İşyerinin Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının kontrol listesi kullanılarak tespiti

 

 

Eğitmen: Ruhi Öktem 

Saat: 15:00 – 18:00

 

3)   HAZOP risk değerlendirmesi yöntemi kullanılarak patlama risklerinin belirlenmesi ve aksiyon alınması

4)   Proses güvenliğindeki değişim yönetimi kavramının patlama ve yangın önlenmesindeki önemi

5)   Ortak nedenli başarısızlık (CCF Common Cause Failure)   kavramı yardımı ile patlama yangın önlemede pratik tavsiyeler

 

İçerik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aralık 2022

 

Eğitmen: Abdullah Kaymaz 

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası

 

6)   Yangın güvenliği ve patlama güvenliği         

a)     Yanma, yangın ve mücadele ekipmanları

b)    Ateşleme kaynaklarının kontrolü

c)     Patlayıcı atmosfer ateşlenmesinin önlenmesi

 

7)   Yangın ve Patlama risk değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar 

8)   Patlama risk değerlendirmesi

 

 

Eğitmen: Mehmet Albayrak

Saat: 13:00 – 18:00 

 

9)   Ulusal ve Uluslararası Standartlar

a)     IEC 60079-10-1: 2021 Gaz patlayıcı ortamlar

b)    IEC 60079-10-2: 2015 Toz patlayıcı ortamlar

c)     İlgili diğer IEC standartları

d)    ASHREA 62.1, 2: 2016

e)    EN 1127-1: 2019

f)     EN 13237: 2012

g)     BS EN 14494: 2007

h)    EN 14491: 2012

i)     EN 1127-1: 2019 standartlarına göre tutuşturucu kaynaklar ve tanımlanması

j)     IEC standartlarına göre exproof ekipmanlar ve özellikleri

k)    İlgili NFPA standartları

4.    Exproof ekipman seçimi ve bakımı

5.    Örnek çalışmalar

l)     İlgili teknik kaynaklar

m)  Yaşanmış kaza örnekleri ve söyleşi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçerik

4 Aralık 2022

 

Eğitmen: Mehmet Albayrak

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-18:00

 

10)         Patlamadan korunma dokümanı hazırlama

a)   Temel çalışma iş akışı (IEC 60079-10-1: 2021)

ü   Veri ve bilgi toplama

ü   Tablolar ve giriş (A.1 ve A.2)

ü   Patlama risk değerlendirmesi

ü   Zone sınıflaması iş akışı

Ø Termodinamik, akışkanlar mekaniği,

Isı ve kütle transferi işlemleri

Ø Kaynak ve dağılım modellemesi temelinde hesaplamalar

Ø Tabloların oluşturulması (seyreltme derecesi, tehlikeli mesafe, zone tablosu)

ü   Fonksiyonel güvenlik

ü   Sonuç ve değerlendirme

ü   Ekler 

Ø  Zone haritası (Autocad çizimi)

b)  CFD modelleme ve simülasyon (ALOHA, FLACS, Ansys CFX, Fluent

c)   Kaynaklar

d)  Örnek uygulamalar (IEC 60079-10-1: 2021, sıvı salımı, havuz buharlaşması, ses altı hızında boşalma, ses hızında boşalma)

e)  Temel çalışma iş akışı (IEC 60079-10-2: 2015)

ü  Veri ve bilgi toplama

ü  Toz patlama sınıflandırması

ü  Toz patlaması risk değerlendirmesi

ü  Patlamanın etki değerlendirmesi

ü  Hesaplamalar

ü  İleri hesaplamalar

ü  Tutuşma şiddeti, patlama şiddeti

ü  Zone boyutlandırma

ü  Fonksiyonel güvenlik

ü  Sonuç ve değerlendirme

ü  Ekler

Ø  Zone haritası (Autocad çizimi)

Ø  CFD modelleme ve simülasyon (ALOHA, FLACS, Ansys CFX, Fluent)

Ø  Kaynaklar

f)    Örnek uygulama (IEC 60079-10-2: 2015, şeker (sükroz)

g)   OSHA Patlama istatistikleri 2006-2017

h)  Soru-cevap

Eğitim Süresi ve Şekli

09:00 - 18:00 saatleri arasında 45 dakika ders, 15 dakika ara verilerek UZAKTAN eğitim verilecektir.

12:00 - 13:00 Öğle arası

Eğitim Başvuru Belgeleri

-Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

-Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

-Eğitim ücreti makbuzu/dekontu,

İstenilen belgeler şube e-mailine gönderilmelidir.

Eğitim Ücreti

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 1000 TL/ 3 Gün

Genel Katılımcı: 1300TL/ 3 Gün

Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Şube Banka Hesap Bilgisi

Hesap Adı : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği

IBAN:TR10 0006 4000 0018 3030 7346 10(Türkiye İş Bankası Ofis Şb)

Kayıt

İstenilen belgelerle ekteki başvuru formunun doldurulup gabtm@kmo.org.tr adresine gönderilmelidir.

İletişim

gabtm@kmo.org.tr  (0 362 230 43 37)

 

Dosyalar

Başvuru Formu (19 KB) (22.11.2022 13:29:32)

Eğitim Afişi (23 KB) (22.11.2022 13:30:08)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 71

Güneydoğu Anadolu Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME