KMO

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 18-19 MART 2023 (UZAKTAN EĞİTİM)

    Yayına Giriş Tarihi: 07.03.2023  Güncellenme Zamanı: 07.03.2023 17:51:26  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 07.03.2023 17:49:31

Kuruluşların; faaliyet, ürün ve hizmetlerini Çevre, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde sunmaları hayati önem taşımaktadır. Çünkü gelecek nesillerin ihtiyaçlarının tehlikeye atılmaması gerekir.Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak ancak sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir. 

Bu nedenle kuruluşlar, çevre konularına sistematik bir anlayış geliştirmek için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi`ni etkin şekilde uygulamaya koymayı tercih etmektedirler.

Çevre yönetim sisteminin amaçları;

·          Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,

·          Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,

·          Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,

·          Çevresel performansın artması,

·          Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,

·          Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek finansal ve operasyonel faydalar sağlanması,

·          İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması,

 

EĞİTİMİN ADI      

 ISO 14001 :2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

EĞİTMEN

Rüknettin BIÇAKLI

 -Kimya Mühendisi

-Yönetim Sistemleri Uzmanı

-Uluslararası Entegre Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi

-Profesyonel Kurumsal Yönetim Danışmanı

EĞİTİMİN YERİ   

ZOOM (ONLİNE )

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ   

18-19 MART 2023   (Cumartesi/ Pazar) 09:30/17:00

EĞİTİM İÇERİĞİ  

 

Çevre Terminolojisi

Kuruluşun Bağlamı

·Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

·İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

·Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·Çevre yönetim sistemi

Liderlik

·Liderlik ve taahhüt

·Çevre politikası

·Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Planlama

·Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

§  Çevre boyutlarıUygunluk yükümlülükleri

§  Planlama faaliyeti

§  Çevre amaçlarıÇevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

Destek

§  Kaynaklar

§  YeterlilikFarkındalıkİletişim

§   İç iletişimDış iletişim

§  Dokümante edilmiş bilgiOluşturma ve güncelleme

§  Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

Operasyon

§  Operasyonel planlama ve kontrol

§  Acil duruma hazır olma ve müdahale

§  Performans değerlendirme

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

§  GenelUygunluğun değerlendirilmesi

§  İç tetkik,İç tetkik programı

§  Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

§  Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

§  Sürekli iyileşme

KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR (EĞİTİME KİMLER KATILMALI)

· KMO üyeleri ya da öğrenci üyeleri

· TMMOB`da bağlı diğer Oda üyeleri

· Kimyagerler ve Dışarı Katılımcılar

EĞİTİM ÜCRETİ

·TMMOB`a bağlı Oda üyeleri için 750 TL/ 2 Gün

· KMO öğrenci üyelerine 500TL /2 gün

. İşsiz Üyelere 500 TL/ 2 Gün 

· Diğer katılımcılar 1000 TL/ 2 gün;

ÖN KAYIT

Ön kayıt için ekteki başvuru formu doldurulup ankara@kmo.org.tr adresine mail yolu ile gönderiniz.

KAYIT

SON BAŞVURU  15 MART  2023


BİLGİ İLETİŞİM

 

0 312 418 20 51 / 0533 320 38 09

 

Dosyalar

b (16 KB) (07.03.2023 17:49:59)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 69

Ankara Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME