KMO

15-22 MAYIS 2023 KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ ANKARA

    Yayına Giriş Tarihi: 14.04.2023  Güncellenme Zamanı: 14.04.2023 12:32:37  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 14.04.2023 12:31:34

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)  Hakkında Yönetmeliği" kapsamında 15-16-17-18-19-20-21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)  EĞİTİMİ programlanmıştır.

Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav, NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD ŞTİ. tarafından 23 Mayıs 2023 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilecektir.

KKDİK‘in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalları kaydı, değerlendirilmesi izni ve kısıtlamasına ilişkin idari ve teknik usül ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik, maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımı ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda maddeyi kendi halinde ve karışım içinde imal eden veya ithal eden imalatçı veya ithalatçı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

Aynı şekilde eşyaların içinde bulunan madde miktarının üretici veya ithalatçı başına yıllık toplam 1 tondan fazla olması ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapması halinde de bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır (eşya içindeki konsantrasyon %1 den fazla olması durumu).

Yıllık 1 ton, 10 ton, 100 ton, 1000 ton ve üzeri olarak dört ayrı kategori için tonaja bağlı yönetmelik eklerine göre sunulacak bilgiler farklıdır.

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve bu bölüm uyarınca kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır.

Rapor içinde bulunan kimyasal güvenlik değerlendirmesi aşağıdaki basamakları içermelidir.

1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi

2. Fizikokimyasal Zararlılık

3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4. Kalıcı Biyobirikimli ve Toksik (PBT) ve Çok Biyobirikimli (vPvB) Değerlendirmesi

5. Maruz Kalma Değerlendirmesi

6. Risk Karakterizasyonu

Kimyasal güvenlik raporunun incelenmesi KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) tarafından yapılır.

 

KDU‘nun çalışma alanı;

Kimyasal üretim yapan kimyasal ithalat yapan veya mevzuat kapsamında danışmanlık yapan kuruluşlarda veya bireysel olarak çalışabilir.

Tedarik zincirindeki alt kullanıcıların tümü bilindiği üzere GBF (güvenlik bilgi formu) bulundurmak ve kendine göre düzenlemek zorundadır. KDU belgesi olan kişiler alt grubunda olduğu için otomatik olarak GBF düzenleyicisi ünvanını da almaktadır.

KDU Eğitiminin içeriği;

Kimyasal yönetimi, Güvenlik bilgi formu hazırlama, maruz kalma senaryoları, madde karışımlarının sınıflandırılması vb. 

Belgelendirme;

Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek olup, sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi almaya hak kazanır. Belge geçerlik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda katılımcı KDU yeterlilik sınavına tekrar girmelidir.

 

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

EĞİTİMİ VE SINAVI

Eğitim Tarihleri: 15-22 MAYIS 2023

Sınav Tarihi, Yeri: 23 MAYIS 2023, ANKARA

 

Eğitim Süresi    : 8 gün,  15-22 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara`da yüzyüze olacak.

Yer                     : Ankara

Eğitmen            : Figen ÖNDER

Kimya Mühendisi, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) ve Eğitmeni, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı, Proses Güvenliği Danışmanı

 

EGİTİM VE SINAVA KATILIM ÜCRETİ :

 

*KMO ve TMMOB Üyelerine Eğitim Ücreti                                    :

6.500,00-TL

* Sınav  ücreti  :

1.770,00-TL

 

*Dış Katılımcı Eğitim Ücreti                                    :

7.500,00-TL

* Sınav  ücreti  :

2.041,40-TL

 

Son Başvuru/ Ödeme Tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi

KATILIMCILARDAN İSTENECEK EVRAK:

·Başvuru Formu

·1 Fotoğraf

·Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi

·Mühendisler için Meslek Odasından alacakları Oda Kayıt yazısı

·Eğitim ve sınav ücretinin ödeme dekontu

Not: Evraklar taratılıp e-posta olarak ankara@kmo.org.tr adresine gönderilecektir.

Not: Katılımcıların Yeterlilik Tariflerine göre çalıştıkları dönemleri belgelemeleri istenecektir.

EĞİTİM ÜCRETİ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

İban : TR22 0006 4000 0014 2130 5088 24 (İş Bankası Meşrutiyet Şubesi)

SINAV ÜCRETİ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı : NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD ŞTİ

İban: TR740013400002199069700001 (Denizbank)

 

KATILIMCILAR İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

1) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

 

2) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

3)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

 

Eğitim başvuru formu ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi

Karanfil Sokak No:19/5 Kızılay/Çankaya ANKARA

Tel: 0(312) 4182051 0533 320 38 09

E-Posta: ankara@kmo.org.tr

 

 

Dosyalar

BAŞVURU FORMU (40 KB) (14.04.2023 12:31:52)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 130

Ankara Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME