KMO

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE AİDAT YAPILANDIRMA...

    Yayına Giriş Tarihi: 01.06.2023  Güncellenme Zamanı: 01.06.2023 14:24:14  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 01.06.2023 14:23:32

Cumhurbaşkanlığı kararı ile aidat yapılandırma...

Değerli Üyelerimiz,

26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar`ı ile 09.03.2023 tarihli "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yer alan başvuru, ödeme ve ilk taksit süreleri uzatılmıştır. 

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında;

· Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için son başvuru tarihi 30 Haziran 2023 olarak değiştirilmiş olup mesai bitimine kadar odalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

· Üyelerin, 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 12/03/2023 tarihine kadar ödenmemiş olan Odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksit ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olarak değiştirilmiş olup belirtilen tarihte mesai bitimine kadar 

ilk taksitlerini ödemeleri gerekmektedir.

· 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kalan ödemelerin de aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan

 fer`i alacakların tahsil edilmeyeceğine ilişkin hükmün uygulanması için yukarıda belirtilen ilk taksit tarihinin esas alınması gerekmektedir.

· Yine Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri durdurulacağına ilişkin hükmün uygulanması için Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenen son başvuru tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

 

Kimya Mühendsisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 206

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME