KMO

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI

    Yayına Giriş Tarihi: 29.09.2023  Güncellenme Zamanı: 29.09.2023 12:01:05  Yayınlayan Birim: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 29.09.2023 11:56:35

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI

 

EĞİTİMİN ADI

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI - BURSA

EĞİTMEN

Sevgi AKOĞLU - KDU EĞİTMENİ

EĞİTİMİN YERİ

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Eğitim Salonu

 

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi (BAOB) Odunluk Mah. Akademi Cad.         A4 Blok Kat:2 No:8 Nilüfer – BURSA

Tel: 0(224) 451 66 82-0533 771 34 67  E-Posta: bursa@kmo.org.tr

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ

9-10-11-12-13-14-15-16 Ekim 2023

Saat: 09.30-18.00

Eğitim 8 gün olup, toplamda 64 saat sürecektir.

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

17 Ekim 2023-Saat 10.00

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Eğitim Salonu

ÖN KAYIT ve SON BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru tarihi 2 Ekim 2023

Ön kayıt için ekteki başvuru formunun doldurulup bursa@kmo.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KONTENJAN

Eğitime katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİMİN AMACI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği" kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ programlanmıştır.

KKDİK`in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

1.    İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi

2.    Fizikokimyasal Zararlılık 

3.    Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4.    PBT ve vPvB Değerlendirmesi

5.    Maruz Kalma Değerlendirmesi 

6.    Risk Karakterizasyonu

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formu, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır. 

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye‘de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti. 

Maddelerin kayıt dosyaları," Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1) Kimyasalların Yönetimi,

2) Mevzuat:

  • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

  • Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

  • İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

3) Madde ve karışımların;

  • Fizikokimyasal özelliklere göre,

  • Toksikolojik özelliklere göre,

  • Ekotoksikolojik özelliklere göre, sınıflandırılması.

4) Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

5) Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi,

6) Maruz kalma senaryoları,

7 a) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

7 b) Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR),

8) Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler 

KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR (EĞİTİME KİMLER KATILMALI)

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya

b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya

c)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*(a) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (c bendi) karşılamaları gerekmektedir.

EĞİTİM BAŞVURU BELGELERİ

*Başvuru Formu

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma ya da çıkış belgesi fotokopisi

*Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont

(Eğitim ücreti, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi hesap numarasına, sınav ücreti ise NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. hesap numarasına yatırılacaktır.)

NOT: Üniversitelerin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olanların ek olarak çalışılan şirketten alınacak ıslak imzalı çalışma belgesi

EĞİTİM ÜCRETİ

TMMOB Üyeleri  : 8.500,00 TL/ 8 Gün
Diğer Katılımcılar: 9.500,00 TL/ 8 Gün                                

Hesap Adı: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

IBAN: TR38 0006 4000 0012 2010 9003 59 (İş Bankası)

Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

SINAV ÜCRETİ

KMO Üyesi          : 2280,00 TL (KDV dahil)
Diğer Katılımcılar: 3000,00 TL (KDV dahil)

Sınav ücreti NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. hesabına yatacaktır.

Hesap Adı : NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ.

IBAN:TR 74 0013 4000 0219 9069 7000 01 (DENİZBANK)

BAŞVURU İLETİŞİM

0224 451 66 82-0533 771 34 67, bursa@kmo.org.tr

 

Dosyalar

Başvuru Formu (36 KB) (29.09.2023 11:57:35)

Eğitim Detayı (19 KB) (29.09.2023 12:00:04)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 42

Güneydoğu Anadolu Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME