KMO

ELEKTROKİMYASAL VE KİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

    Yayına Giriş Tarihi: 24.11.2023  Güncellenme Zamanı: 28.11.2023 18:18:15  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 16.11.2023 13:15:55

30 Kasım - 01 Aralık 2023 Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu

ELEKTROKİMYASAL ve KİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 30 Kasım - 01 Aralık 2023 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu Ankara`da düzenlenecektir. Enerji, özellikle elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir kaynakların payının dünyada ve ülkemizde artması, bu kaynakların gerek günlük dalgalanmalara gerekse mevsimsel değişikliklere bağlı olması elektrik sisteminde depolama ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Depolama teknolojileri elektrik arz-talep dengesinin sağlanması ve sistemin sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kritik bir rol oynayacaktır.

 

Ülkemizde özellikle otomotiv ve savunma sanayi alanında akü / pil teknolojileri konusunda bir altyapı olmakla birlikte elektrik şebekeleri için depolama göreceli olarak yeni bir gelişme olup, konuyla ilgili düzenlemeler ve lisans başvuruları yapılmıştır. Düşük karbonlu hidrojen ise kullanım alanlarının genişliği nedeniyle potansiyel bir kimyasal depolama teknolojisi olarak gündemdedir. Ocak 2023`te Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası yayımlanmıştır.

 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak, enerjinin dönüşümü sürecinde ülkemizin teknolojik ve sınai kapasitesinin ilerlemesi, ülke kaynaklarının bu süreçte verimli kullanılmasının yanı sıra kimya mühendislerinin bu alanlardaki katkısının geliştirilmesine de önem verilmektedir.  

 

ELEKTROKİMYASAL VE KİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizdeki düzenlemeleri de dikkate alarak, batarya ve hidrojen teknolojilerinin ele alınacağı ve ilgili kamu, sanayi, akademi, Ar-Ge kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı bir etkinlik olacaktır. Sempozyum kapsamında, konu ile ilgili teknolojik gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bu alanlardaki potansiyeli ve kapasitesinin değerlendirilmesi ve mevcut çalışmaları daha ileriye götürmek için neler yapılması gerektiğinin ele alınması amaçlanmaktadır.

 

 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

Berker Alparda

Fırat Ayan

Oktay Demirbaş

M. Nilgün Ercan

Süleyman Şimşek

 

 

 

 

 

BİLİMSEL VE TEKNİK DANIŞMA KURULU 

 

Prof. Dr. Fatih AKKURT/Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Selmiye ALKAN GÜRSEL/Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Kadri AYDINOL/Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İnci EROĞLU/Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Özgül KELEŞ/İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Tayfur ÖZTÜRK/Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Damla EROĞLU PALA/Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Ramiz Gültekin AKAY/Kocaeli Üniversitesi

Dr. Ahmet ALTINAY/ASPİLSAN

Emre ATA/ASPİLSAN

Uğur KAZANCIOĞLU/POMEGA 

Ragıp KIZILTAŞ/TENMAK 

 

 

KATILIM KOŞULLARI

 

Delege katılım ücreti TMMOB üyeleri için 750TL/kişi, TMMOB üyesi olmayanlar için 1000TL/kişi`dir.

 

Sempozyuma delege olarak katılmak isteyen kişilerin ve delege göndermek isteyen kuruluşların başvuru formunu ve banka dekontunu TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi`ne göndermeleri, katılım bedellerini odamızın Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 4213-655864 numaralı banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

  

  

  

SEMPOZYUM PROGRAMI

 

30 Kasım 2023 Perşembe

 

Kayıt 09:30

 

Açılış konuşmaları 10:00

 

 

1.        OTURUM  10.45-12.30

 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kadri AYDINOL

 

Lityum-Sülfür Bataryalarda Hücre Tasarımı ve Batarya Performansı Arasındaki Kritik İlişki

Doç. Dr. Damla EROĞLU PALA - Boğaziçi Üniversitesi-Kimya Mühendisliği Bölümü   

 

Li-İyon Pilleri İçin Yeni Elektrot Tasarımları

Doç. Dr. Alp YÜRÜM - Sabancı Üniversitesi

 

Elektrokimyasal Enerji Depolama için Akış Pilleri: Hidrojen/Brom Redoks Akış Pilleri

Doç. Dr. Berker FIÇICILAR - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sürdürülebilir Bir Dünya için Sürdürülebilir Elektrikli Araç Bataryaları

Doç. Dr. Burçin ATILGAN TÜRKMEN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

 

Öğle arası 12.30-13.30

 

 

 

2.      OTURUM 13.30 -15.20

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Pekmez

 

Pil Hücre Tasarımı ve Üretimi - Aspilsan Perspektifi

Dr. Ahmet ALTINAY - Aspilsan

 

Dönüştürücü Tabanlı Aktif Dengelemeli Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı ve Performans Analizi

Uğur KAZANCIOĞLU - Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. - R&D Manager

 

Büyük Ölçekli Batarya Enerji Depolama Sistemlerinin Şebeke Entegrasyonu ve Uygulamaları   

Alper ÇETİN - WATTOX - Ürün Müdürü

 

İleri Teknoloji Kurşun Asit Bataryaların Teknik Özellikleri, Üretim Teknolojileri Ve Lityum İyon Bataryalara Alternatif Olarak Enerji Depolama Sistemlerinde Kullanımı

Hüseyin ULUSOY  - ESAN Akü - AR&GE Müdürü 

 

 

15.20-15.30 Ara

 

 

 

 

15.30 - 17.30 PANEL - Enerji Depolama ve Batarya Sistemleri

 

PANEL YÖNETİCİSİ:  Prof. Dr. Tayfur ÖZTÜRK

 

Prof. Dr. Kadri  AYDINOL-  ODTÜ ENDAM   (Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Araştırma Merkezi) 

 

Prof. Dr. Kamil Çağatay BAYINDIR - EDSİS (Enerji Depolama Sistemleri Derneği) 

 

Ümit ÇETİNKAYA - TEİAŞ 


Fatih ÖZÇINAR - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

01 Aralık 2023 Cuma

 

3.     OTURUM   09.30 - 11.00  

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKKAN

 

Elektrokimyasal Hidrojen Üretim Teknolojileri

Prof. Dr. Can ERKEY  - Koç Üniversitesi - Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü

 

Biyohidrojen Üretim Teknolojileri Ve Uygulamalarına Genel Bakış: Kısıtlamalar, Ölçek Büyütülmesi Ve Ticarileşme

Doç. Dr. Yasemin Dilşad YILMAZEL  - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Doğrudan Sıvı Yakıt Pili Teknolojileri: Dünü, bugünü, geleceği

Dr. Ramiz Gültekin AKAY - Kocaeli Üniversitesi

 

Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojilerinde TÜBİTAK MAM

Doç. Dr. Fatma Gül BOYACI SAN - Başuzman Araştırmacı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Araştırma Grubu

 

 

 

11:00 - 11:15 ARA

 

 

 

 

4.     OTURUM   11:15 -12:30

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alpay ŞAHİN

 

TENMAK Hidrojen Teknolojileri Ar-Ge Faaliyetleri

Ragıp KIZILTAŞ - Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) / Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü (TEMEN) - Enstitü Başkanı V.

 

Yeşil Hidrojen Değer Zinciri ve Ülkemiz için Fırsatlar

Kahraman ÇOBAN - Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. - Hidrojen Teknik Mentoru

 

Hidrojen Güvenliği: 700 Barlık Tank İle Tatile Çıkmak!

Mehmet DİLAVER - ProSCon Mühendislik - Kurucu Ortak

 

 

 

12.30-13.30 ÖĞLE ARASI

 

 

 

 

13.30-15.15 PANEL       

ARAŞTIRMADAN UYGULAMAYA TEMİZ HİDROJEN

 

PANEL YÖNETİCİSİ:  Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR

Prof. Dr. İnci EROĞLU - Hidrojen Teknolojileri Derneği 

Prof. Dr. Selmiye ALKAN GÜRSEL - Sabancı Üniversitesi

Yaprak Serenay TAŞKIN - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Hasan AKSOY - SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi

 

 

 

15:15 - 15:30 ARA

 

 

 

 

15.30-17.15 PANEL       

TÜRKİYE`DE ENERJİ DEPOLAMANIN GELECEĞİ

 

PANEL YÖNETİCİSİ: Süleyman ŞİMŞEK

 

Volkan KARAHAN - Yiğit Akü

Hüseyin DEVRİM - Tek-Sis

Emin BATUR DİZDAR- RATIO Enerji

Doç. Dr. Neslihan YÜCA - Pomega/Kontrolmatik

Refik Şenol ÇETİN - Europower

 

 

 

Dosyalar

II. DUYURU / PROGRAM (7324 KB) (16.11.2023 13:33:21)

KATILIM FORMU (109 KB) (28.11.2023 15:29:24)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 587

Ankara Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME