KMO

YAPI DENETİM LABORATUVARLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZE DUYURU

    Yayına Giriş Tarihi: 27.11.2023  Güncellenme Zamanı: 13.12.2023 12:14:20  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 27.11.2023 16:33:33

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yapı Denetçisi olarak çalışan Kimya Mühendisleri ile ilgili Odamızın açtığı davanın aleyhimize sonuçlanması sonrası üyemiz Yavuz Berber’in açtığı dava sonucu Yapı Denetçisi olarak çalışmasına engel bir durum olmadığına karar verilmiştir.

Zemin/yapı malzemesi vasıflı laboratuvar denetçi belgesi bulunan davacı tarafından, zemin/yapı malzemesi vasıflı laboratuvar denetçiliği görevini 11.12.2023 tarihinden sonra yapamayacağına ilişkin Yapı İşleri Genel Müdürlüğü‘nün 05.05.2023 tarih ve E-19255866-555.99-6288695 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, mevzuatta yapılan değişiklik ile yeni kimya mühendislerinin zemin/yapı malzemesi vasıflı laboratuvarlarda çalışmalarına engel getirildiği ancak daha önce laboratuvar denetçi belgesi almış olan kimya mühendislerinin müktesep haklarının korunduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği uyarınca Bakanlıktan izin belgeli laboratuvarlarda betona, betonarme çeliğe ve zemine ilişkin mekanik ve fiziksel deneylerde inşaat ve jeoloji mühendislerinin, kimyasal deneylerde ise kimya mühendislerinin görev almasının sağlandığı, bu sayede konusunda lisans eğitimi almış kişilerce deney hizmetinin verilmesinin ve can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği, tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunularak açılan dava sonrasında 18.02.2023 tarihli zemin/yapı malzemesi denetçi belgesi bulunan davacının Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin geçici 2.maddesi uyarınca zemin/yapı malzemesi denetçisi olarak çalışmasına engel bir durum bulunmadığı, bu nedenle davacı Kimya Mühendisi Yavuz BERBER‘in 11.12.2023 tarihinden sonra da zemin/yapı malzemesi denetçisi olarak çalışılabileceği anlaşıldığından davacının yalnızca kimyasal deneylerde çalışabileceğine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir kararı verilmiştir.  

Okunma Sayısı: 1352

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME