KMO

V. ULUSLARARASI TEMİZLİK & KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 EKİM 2023

    Yayına Giriş Tarihi: 12.01.2024  Güncellenme Zamanı: 12.01.2024 13:05:40  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 12.01.2024 12:59:56

V. ULUSLARARASI TEMİZLİK & KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM

TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

19-21 Ekim 2023

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Koordinatörlüğünde "V. Uluslararası Temizlik & Kişisel Bakım Ürünleri Ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Ve Sergisi" 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde Grand Efe Otel Özdere-İzmir`de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyuma 250 kişi katılım sağlamıştır.Etkinlik katılımcılarının %80`i girdi tedarikçileri ve bitmiş ürün üreticileri, %15`i akademik temsilciler, % 5`i ise Sivil Toplum Kuruluşları, ve Resmi Kurum temsiliyetinden oluşmuştur. Birçok mesleki disiplinin bir arada olduğu sempozyumda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sn. Avni DİLBER , Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Daire Başkanı Sn. Sevda Nur YÜKSEL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü`nü temsilen Sn. Ahu ÇEKİM ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği`nden Sn.İmer ÖZER sektöre yönelik gelişme ve düzenlemeler hakkında aydınlatıcı bilgiler verdiler.

Sempozyumda

• Güncel Mevzuat ve sektöre olan etkileri

• Hammaddeler/Yenilenebilir ve Yeni Nesil Hammadde Kaynakları/Yeşil Üretim

• Üretim Teknolojileri

• Marka ve Tasarım Teknikleri 

gibi ana temalar altında toplam 8 oturum gerçekleşmiştir. Oturumlarda yurt dışı ve yurt içi olmak üzere 29 sözlü sunum, 3 çalıştay ve 5 poster sunumu yapılmıştır. Etkinliğin son oturumunda düzenlenen panel ile karşılıklı görüş ve öneriler üzerinde tartışıldı. Sempozyum ile ilgili katılımcıların soru ve sorunları tartışılmıştır.

Yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların %47`si yönetici, %16`sı satış ve pazarlama ve %10`u akademisyenler ile %25`i danışman, öğrenci ve Bakanlık ve STK temsilcilerinden olmuştur.

Katılımcıların çoklu tercih ettiği konulara göre %78`i sektör gelişmeleri hakkında bilgi edinmek, %71,2`si yeni teknolojilerden haberdar olmak, %26`sı yaptıkları araştırma sonuçlarını sunmak ve %18`i ise firma tanıtımlarının yapmak amacı ile katıldıklarını belirttiler.

Sempozyumun beklentilerini karşılaması noktasında katılımcıların %93`ü beklentilerini karşıladığını hatta üstünde olduğunu ifade ettiler.

• Temizlik ve kişisel bakım sektörü 2023 yılı tahmini dış ticaret verilerine göre toplam 2 milyar USD ihracat ve 1,8 milyar USD ithalat beklenmektedir.

• İhracatın yaklaşık 1,39 milyar USD`Lık kısmı kişisel bakım ürünleri ve 680 milyon

USD`lik kısmı ise temizlik ürünlerine aittir.

• Deterjan ürünlerine ait ithalat değeri 777 milyon USD iken kozmetik ithalatı 1,02 milyar USD olarak tahmin edilmektedir.

• Önümüzdeki süreçte her 2 sektörün büyüme eğiliminin global pazara paralel olarak devam edeceği beklenmektedir.

• KKDİK kapsamında Sempozyumun düzenlendiği esnada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından geçiş tarihlerinin yenileneceği bilgisi alınmış ve sonrasında yeni düzenlemeye ait taslak sektör görüşüne sunularak olumlu dönüşler alınmıştır.

• Sempozyuma akademiden beklenen katılım yeterince sağlanamamıştır. Akademisyenlerin sanayii ile olan ilişkilerinin güçlendirilebilmesi amacı ile sempozyum dışında farklı iletişim ortamları için arayüz olmak gereklidir.

• 2023 yılının başında yaşanan afet sonucu sektör üreticilerinden çalışanlarını kaybeden ve üretim alanlarında hasarlar yaşanmıştır. Yavaş yavaş toparlanma sürecine girse de halen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

• Sürdürülebilirlik kavramı şirketlerin sosyal sorumluluk projesi olarak başladığı yolculuğuna ekosistemde yaşam biçimi olarak devam ederken yerel ve global birçok mevzuatın evrilmesine neden olmuştur. Sınırda karbon vergisi, yeşil pasaport gibi güncel gelişmeler ile rekabetin yasal boyutu her geçen gün üreticilerin iş yapış şekilleri ve yatırımlarını yönlendirmeleri açısından yeni gündemler yaratmaktadır.

• Fikirden ürüne olan yolculukta daha az tüketerek daha çok etki yaratan ürün tasarımları üreticilerin ana gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu süreçte çevre odaklı bakış açısı ile ambalajda geri dönüşüm oranlarının arttığı ve ileri dönüşüm hammaddelerin tüketicinin öncelikli tercihi haline gelmiştir.

• Sektörün ürün tasarımlarını ve buna bağlı yatırımlarını yönlendirirken çevre ve doğa duyarlı Z jenerasyonu tüketici kitlesini daha yakından tanımaya ihtiyacı vardır.

• Daha önceki sempozyumlarda da tartışıldığı üzere hammadde kaynaklarının üreticiye yakın olabilmesi için katma değerli kimyasal üretiminde ülkede halen önemli bir açık bulunmaktadır.

• Sektöre birçok yeni oyuncu girmiştir. Araştırma geliştirme faaliyetleri konusunda istihdam yeterli olmadığı gibi teknik yeterlilik de gelişmeye açıktır. Bu nedenle sektöre yönelik olarak düzenlenen eğitimler daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmalıdır. Eğitim modülleri de bu süreçte güncellenerek geliştirilmelidir.

• Global rekabette üreticilerin geride kalmaması için çeşitli teknolojik araçlar kullanarak yeni eğitim modelleri oluşturulmalıdır.

• Bakanlıklar ile olan iletişim geliştirilmeli ve mevzuatta yapılan değişikliklerde KMO görüş alınan bir organizasyon olmalıdır. Aynı zamanda kimya mühendislerinin ve biyomühendislerin mevzuat açısından yetki güçlerinin korunması ve artırılması için faaliyetler yürütülmelidir.

• KMO olarak üniversite -sanayi , sanayi-otorite gibi eko sistemdeki tüm paydaşlar arasında ara faz olarak etkin iletişim metotları geliştirerek gündemi yakından takip etmelidir.

Sempozyum ile ilgili;

• Sempozyum sonrası etkinlik değerlendirme anketinden alınan veriler ve yorumlar ışığında konuşmacıların ve seçilen konuların uyumlu olduğu ifade edildi. Sempozyumun iki yılda bir tekrarlanmasının sektörün ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme açısından gerekliliği vurgulanmıştır.

• Üniversite öğrencilerinin sektör farkındalığının artırılması amacı ile 2023 yılında başlatılan Faz-1 seviye eğitimin temizlik ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, hatta diğer sektörleri tanıtma amaçlı yeni modüller eklenmesi faydalı olabilir.

• Bahsi geçen tüm faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde gönüllülük esası ile çalışacak üye havuzunun büyümeye ihtiyacı vardır.

Sonuç olarak;

Ülkenin hızlı tüketim ürün grubunda önemli paya sahip olan temizlik ve kişisel bakım ürün pazarına hizmet eden tüm paydaşların birlikte büyümeye devam edebilmesi için halihazırdaki iletişimin daha sık ve etkin yöntemlerle devam etmeye ihtiyacı vardır. ICPC 2023; tüm paydaşların farkındalığının pozitif yönde artmasına katkıda bulunmuştur.

Sempozyum Yürütme Kurulumuz nezdinde, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz beşinci sempozyum olmasına rağmen uluslararası katılımın düşük seviyede gerçekleşmiştir. Global pazarda pandemi sonrası değişen iş modellerinden birisi de daha az seyahat olarak yansımıştır.

Bu nedenle hibrit iletişim için teknolojik altyapının desteklenerek katılımın genişletilmesi sağlanmalıdır.

TMMOB

Kimya Mühendisleri Odası

Ege Bölge Şubesi

Sempozyum Yürütme Kurulu

 

Okunma Sayısı: 133

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME