KMO

6-13 MAYIS 2024 KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 10.04.2024  Güncellenme Zamanı: 18.04.2024 17:01:04  Yayınlayan Birim: ESKİŞEHİR BÖLGE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 05.03.2024 13:20:16

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak yüz yüze Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi düzenliyoruz.

 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği  tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)  Hakkında Yönetmeliği" kapsamında 6-7-8-9-10-11-12-13  MAYIS  2024 tarihlerinde KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ programlanmıştır. 

Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav, NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD ŞTİ. tarafından 14 MAYIS 2024  Tarihinde  gerçekleştirilecektir.

KKDİK‘in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalları kaydı, değerlendirilmesi izni ve kısıtlamasına ilişkin idari ve teknik usül ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik, maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımı ve karışımların piyasaya arzını kapsar. 

Yıllık 1 ton ve üzeri miktarda maddeyi kendi halinde ve karışım içinde imal eden veya ithal eden imalatçı veya ithalatçı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.

Aynı şekilde eşyaların içinde bulunan madde miktarının üretici veya ithalatçı başına yıllık toplam 1 tondan fazla olması ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salınım yapması halinde de bakanlığa kayıt başvurusunda bulunmalıdır (eşya içindeki konsantrasyon %1 den fazla olması durumu).

Yıllık 1 ton, 10 ton, 100 ton, 1000 ton ve üzeri olarak dört ayrı kategori için tonaja bağlı yönetmelik eklerine göre sunulacak bilgiler farklıdır.

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve bu bölüm uyarınca kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır.

 

Rapor içinde bulunan kimyasal güvenlik değerlendirmesi aşağıdaki basamakları içermelidir.

1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi

2. Fizikokimyasal Zararlılık

3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4. Kalıcı Biyobirikimli ve Toksik (PBT) ve Çok Biyobirikimli (vPvB) Değerlendirmesi

5. Maruz Kalma Değerlendirmesi

6. Risk Karakterizasyonu 

Kimyasal güvenlik raporunun incelenmesi KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) tarafından yapılır.

 

KDU‘nun çalışma alanı;

Kimyasal üretim yapan kimyasal ithalat yapan veya mevzuat kapsamında danışmanlık yapan kuruluşlarda veya bireysel olarak çalışabilir.

Tedarik zincirindeki alt kullanıcıların tümü bilindiği üzere GBF (güvenlik bilgi formu) bulundurmak ve kendine göre düzenlemek zorundadır. KDU belgesi olan kişiler alt grubunda olduğu için otomatik olarak GBF düzenleyicisi unvanını da almaktadır.

 

KDU Eğitiminin içeriği;

Kimyasal yönetimi, Güvenlik bilgi formu hazırlama, maruz kalma senaryoları, madde karışımlarının sınıflandırılması vb.

Belgelendirme;

Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek olup, sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi almaya hak kazanır. Belge geçerlik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda katılımcı KDU yeterlilik sınavına tekrar girmelidir.

 

 

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU)

EĞİTİMİ VE SINAVI

Eğitim Tarihleri: 6-13 MAYIS 2024 (8 gün)

Sınav Tarihi, Yeri: 14 MAYIS 2024  Salı, Eskişehir

Eğitim Süresi     : 8 gün 6-13 MAYIS 2024 tarihlerinde Eskişehir`de yüz yüze olacak.

Yer                   : ESKİŞEHİR

Eğitmen            : MELTEM AYDOS

Kimya Mühendisi , Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) ve Eğitmeni,

 

EĞİTİM VE SINAVA KATILIM ÜCRETİ:

*KMO ve TMMOB Üyelerine Eğitim Ücreti :

12.000 TL

* Sınav  Ücreti :

2000-TL + %20 KDV 

 *Dış Katılımcı Eğitim Ücreti :

15.000 TL

* Sınav  Ücreti  :

2500-TL + %20 KDV(Teyit Ediniz) 

 

Son başvuru / Ödeme Tarihi: 30 Nisan 2024  Çarşamba

 

 EĞİTİM ÜCRETİ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

İban : TR65 0080 7003 7310 1810 8160 01  PTT BANK  Eskişehir  Şubesi)

 

SINAV ÜCRETİ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı : NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD ŞTİ

İban: TR74 0013 4000 0219 9069 7000 01 (Denizbank)

 

KATILIMCILARDAN İSTENECEK EVRAKLAR:

 

·Başvuru Formu

·1 Fotoğraf

·Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·Diploma ya da çıkış belgesi fotokopisi

·Mühendisler için Meslek Odasından alacakları Oda Kayıt yazısı

·Eğitim ve sınav ücretinin ödeme dekontu

Not: Evraklar taratılıp e-posta olarak eskisehir@kmo.org.tr adresine gönderilecektir.

Not: Katılımcıların Yeterlilik Tariflerine göre çalıştıkları dönemleri belgelemeleri istenecektir.

Eğitim doküman ve uygulamaları eğitimin 1.günü bilgisayarlara yükleneceğinden katılımcıların laptop  getirmeleri zorunludur. 

 

 

KATILIMCILAR İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

1) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

2) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

3)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

Eğitim başvuru formu ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Eskişehir Bölge Temsilciliği

ARİFİYE MAH. 2 EYLÜL CAD. ELMAS APT. NO:85 KAT:1 DAİRE:1 MERKEZ – ESKİŞEHİR

 

Dosyalar

(108 KB) (29.01.2024 15:23:02)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 438

Eskişehir Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME