KMO

I. ULUSAL ENDÜSTRİYEL SU TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE FUARI

    Yayına Giriş Tarihi: 16.02.2024  Güncellenme Zamanı: 16.02.2024 16:06:07  Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 16.02.2024 16:17:21

Şubemiz, 30 Kasım - 2 Aralık Tarihleri arasında `I. Ulusal Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı” düzenlemiştir.

 

I. ULUSAL ENDÜSTRİYEL SU TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

30 Kasım – 2 Aralık 2023

 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Koordinatörlüğünde "I.Ulusal Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi" 30 Kasım – 2 Aralık 2023 tarihlerinde  Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Merkezi-Samsun`da gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyuma 470 kişi katılım sağlamıştır (350 fiziki katılımcı,120 online katılımcı). Etkinlik katılımcılarının %50`ı tedarikçi,büyük üretici ve sektör temsilcileri,   %30`ı akademik temsilciler, % 20`2i ise Sivil Toplum Kuruluşları, ve Resmi Kurum temsiliyetinden oluşmuştur. 

Birçok mesleki disiplinin bir arada olduğu sempozyumda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan BAYRAM , TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetimi II.Başkanı Osman Nuri PİLGİR, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Bayram ÇELİK, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr.Feza GEYİKÇİ, Prof.Dr.Hanife BÜYÜKGÜNGÖR ve Prof.Dr.İsmail GÜMRÜKÇÜOĞLU, konuyla alakalı ön bilgilendirmeler yaptılar.

 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, sayı, numara içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

5 oturumda 13 çalışma sunulmuş olup, 5.oturum tamamen online gerçekleştirilmiştir.

Sunumlar,şubemiz youtube kanalından yayınlanmıştır. Sunumlarda;

 • Bölgemizdeki Su yönetimi
 • Atık Su
 • Su Ayak İzi ve İklim Değişikliği
 • Çatışma Teorisi açısından değerlendirme ve simülasyon

 

gibi ana temalar altında toplam 5 oturum gerçekleşmiştir. Oturumlarda yerinde ve online olmak üzere 13 sözlü sunum yapılmıştır.

 

Etkinliğin son oturumunda düzenlenen panel ile karşılıklı görüş ve öneriler üzerinde tartışıldı. Sempozyum ile ilgili katılımcıların soru ve sorunları tartışılmıştır.

Yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların %40`ı yönetici, %30`u akademisyenler ve öğrenciler ile %30`u Yerel Yönetimler ve STK temsilcilerinden olmuştur.

Sempozyumun beklentilerini karşılaması noktasında katılımcıların tamamı,çalışmanın beklentilerini karşıladığını belirtmiştir. Yine yerinde yapılan ön yoklama sonrası, ilgili sempozyumun youtube üzerinden yayınlanmasına karar verilmiştir. (link: https://www.youtube.com/watch?v=x1q8jvetFCI&t=3865s) 

 

 • Türkiye "su zengini" bir ülke değildir.
 • SU, ulusal refah ve milli güvenlik yönlü bakış için en kıymetli enstrümandır.
 • Endüstriyel Su Şartlandırma yöntemleri,teknolojik gelişmeler yönlü değerlendirilmelidir.
 • 21.Yüzyılın yükselen değeri,"su güvenliği" konusudur.
 • Sempozyuma akademiden beklenen katılım yeterince sağlanmıştır.
 • Stratejik Su Rezervi ve Sivil Savunma konusu,yerel yönetimler ve merkezi yönetimin ortak çalışmasıyla güçlendirilmelidir.
 • Katılımcı firmaların,"Su ayak izi" konusundaki çalışmalarının, bölgedeki benzer firmalara örnek gösterilebileceğine karar verildi.
 • Yerel Yönetimlerle öğrenciler arasındaki ilişkinin zayıflığı görülmüştür. Özellikle sempozyum konusu işlemleri gerçekleştiren SASKİ ile öğrenci grupları arasındaki bağın güçlendirilmesi şarttır. Şubemiz gerekli çalışmalara başlayacaktır.
 • Bakanlıklar ile olan iletişim geliştirilmeli ve mevzuatta yapılan değişikliklerde KMO görüş alınan bir organizasyon olmalıdır. Aynı zamanda kimya mühendislerinin ve biyomühendislerin mevzuat açısından yetki güçlerinin korunması ve artırılması için faaliyetler yürütülmelidir.
 • KMO olarak üniversite -sanayi , sanayi-yerel&merkezi yönetim arasındaki ilişkilerde gönüllü yakınlaştırıcı olarak çalışabileceğimize inanıyoruz.

 

 

 

 

 

Sempozyum ile ilgili; 

 

 • Sempozyum sonrası etkinlik değerlendirme anketinden alınan veriler ve yorumlar ışığında konuşmacıların ve seçilen konuların uyumlu olduğu ifade edildi. Sempozyumun iki yılda bir tekrarlanmasının sektörün ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme açısından gerekliliği vurgulanmıştır. 
 • Yerel Yönetimlerle ve paydaş firmalarla birlikte,2024 yılı için "Yangın Sempozyumu" düzenlenmesi konusunda karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak; 

Yaşamın kaynağını oluşturan su, dünyamız için doğal bir servettir. Servetimizin korunması ve sürdürülebilir olması günümüz için elzemdir. Su kaynaklarının günden güne azalıyor olması nedeniyle, kaynaklarımızın verimli kullanımı dünyada ve ülkemizde en önemli gündemi olmalıdır.

Temiz su tüketiminin en önemli kaynaklarından birisi endüstridir. Bir çok kullanım alanı olmakla beraber tüketimin en fazla olduğu alanlar; hammadde, soğutma ve ısıtma sistemleridir. Bu sistemler üretim sürecinin gereksinimi olup suyun olmadığı durumlarda sürecin tamamlanamaması söz konusudur. O nedenle su yaşamsal olduğu kadar endüstride üretim sürecinin tamamlanması kadar da önemlidir. Kullanılan suyun kaynağına ve karakterine göre kullanım şekli ve miktarı bilimsel temellere dayandırılarak belirlenmelidir. Aksi halde kullanım şekli ve miktarı tesislerde ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır.

Diğer yandan endüstride kullanılan su kaynaklarından elde edilen suyun kullanılabilmesi ve kullanılarak kirletilen suların doğaya zarar vermemesi için endüstriyel atık suların arıtılması konusu da su yönetiminin en önemli konusudur. Gelişen teknolojiler ile "sıfır atık" felsefesi şüphesiz suları da kapsamaktadır.

Enerjiden tekstile, demir-çelik sanayiden gıdaya, rafineriden otomotive tüm ağır sanayide su tüketimi ciddi boyutlardadır. Bu sebeple su kaynaklarımızın verimli kullanılması, su şartlandırma-arıtma teknolojilerinin en üst düzeye çıkartılması ve konu ile ilgili mühendislik bilgisinin yeterli düzeyde olması ile mümkündür.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak bizler "Suyun ayak izinden"  teması ile ülkemizde "I. Ulusal Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı" nı 30 Kasım / 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde Samsun`da gerçekleştirdik.

Bu sempozyum, sürdürülebilirlik anlayışı ile su kaynaklarımızın verimli kullanılması, doğru- çevreci programlar ile şartlandırılması, atık sularımızın en üst teknolojiler yardımı ile arıtılması ve su ayak izi konularında siz değerli katılımcıların bilgi ve teknoloji birikimlerini sanayicimiz ve meslektaşlarımızla buluşturmayı hedeflemiş ve başarılı olmuştur.


TMMOB 

Kimya Mühendisleri Odası

Samsun Şubesi

Sempozyum Yürütme Kurulu

 

Okunma Sayısı: 36

Samsun Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME