KMO

BRÜT 2700 TL’DEN DAHA DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU.

    Yayına Giriş Tarihi: 02.01.2013  Güncellenme Zamanı: 20.02.2015 16:38:52  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

SGK İle TMMOB Arasındaki Protokol Gereği Hak Savunması Başvuru Formu

 SGK İle TMMOB Arasındaki Protokol Gereği Hak Savunması Başvuru Formu

 

31 Temmuz 2012 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında imzalanan İşbirliği Protokolüne göre SGK bildirimine esas olan hiçbir Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 2013 yılı içerisinde brüt 2700 TL ücretin altında çalıştırılamayacak.

 

İmzalanan protokol ile; sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK`ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek,  toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır.

 

Bu Protokol, TMMOB faaliyet alanıyla ilgili meslekleri icra eden kişilerle ilgili olarak asgari ücret seviyeleri belirlenmesini ve TMMOB tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile hazırlanan görsel materyallerde sosyal güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere ve dokümanlara yer verilmesini içermektedir.

 

Bu protokol; 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 100 üncü maddesi ile 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin (g) bendi ve 14 üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

TMMOB, ücretlerin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek her yıl SGK`ya iletecektir. 24 Kasım 2012 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretinin 2013 yılı için brüt 2700 TL olarak belirlenmiştir.

 

Bu bağlamda Kimya Mühendisleri Odası olarak biz çalışan üyelerimizin haklarını korumak üzere üyelerimizin ekli formu doldurarak bize yapacakları başvuru üzerine üyemizin adı ve kimliğini gizli tutarak işveren ve SGK nezdinde oda avukatımız aracılığı ile girişimlerde bulunacağız. KMO olarak çalışan üyelerimizin haklarını korumak tüzük gereği görevimizdir. Piyasadaki işsizliği kullanarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılması durumu SGK ve TMMOB arasında imzalanan bu işbirliği protokolü ile önlenecektir.

 

2700 TL brüt ücretin altında çalışan üyelerimiz hak kayıplarının önlenmesi için ekteki formu doldurarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir. ( hukuk@kmo.org.tr )

 

TMMOB

KMO Yönetim Kurulu

 

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

 

Dosyalar

SGKBaşvuru Formu (32 KB) (30.04.2013 15:01:59)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 2152

Tüm Hukiki Çalışmalar »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME