KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

17.02.2021 - 19.02.2021

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom programı üzerinden online

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim kitabı pdf olarak eğitimden önce katılımcılara e-mail olarak iletilecektir.

Eğitimin İçeriği :

1) ATEX ne demek?


94/9/EC Atex 153 Sosyal Direktif ve Atex 114 Ekipman Direktifi 2014/34/EU Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Aletler Grup ve Kategorileri

Atex Standartları

a) TS EN 60079-10-1 / 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler

b) TS EN 60079-10-2 / 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler

Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri

a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

b) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ


Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?

3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI


Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama

4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 


Ortamda Yanıcı Madde Var mı?

Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?

Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?

Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?

5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI


Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler

Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü

"Explosion Proof" ile "Explosion Protected" arasındaki farklar

6) EN 60079-10-1 /2015 TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI


Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar, Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları

Mutlak Basınç, Efektif Basınç, Mutlak Sıcaklık Nedir?

Havalandırma Nasıl Değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı, Tehlikeli Bölge Hacmi, Havalandırma Dereceleri (İyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi, Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları

Zone Tayini Nasıl Yapılır? Zone Tayini (ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2) Tehlikeli Alan Boyutu (r), Zone İşaretlemeleri

EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı ve Gazlar ZONE hesaplanması

EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar

7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI


Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir?

Ateşleme Kaynakları nelerdir?

8) EN 60079-10-2, NFPA 499: 2021, NFPA 654: 2020 TOZLAR ZONE BELİRLENMESİ 


Toz Patlama Pentagonu

Tutuşabilir Toz Nedir?

Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi

Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü

Toz Bulutu Patlamasının Oluşması İçin Gerekli Olan Şartlar

9) KULLANILACAK VERİLER NASIL BELİRLENİR?


Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon

10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI


Deşarj Kaynakları Nedir?

Saçaklı Deşarj, Korona Deşarjı, Yayılan Saçaklı Deşarj, Hacim/Huni Deşarjı

Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi

Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler

Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler

MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi,

MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

11) EN 60079-10-2: 2015 `a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?


Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi

Toz Grubunun Belirlenmesi, Zone Genişliği

Kst (Dust deflagration index) ve Değeri ve Patlayıcı Toz Sınıfı ve Olasılık İlişkisi

Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Toz Katman Kalınlığı, Toz Katman Kalınlığı ile Alan Sınıflandırması

12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-1: 2015, EN 60079-10-2: 2015)


Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi

ATEX 114 ve Avrupa normlarına (EN) Göre Cihazların Etiketleri, Örnekleri ile, IEC ve EN`ye Göre Isı Grupları,

13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER


Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone`a göre Ekipman Seçimi

Birincil, İkincil ve Üçüncül Önlemler

14) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI


Örnek Yapılmış Patlamadan Korunma Dokümanları Üzerinde Çalışma

Dokümanın incelenmesi

Soru Cevap

Workshop

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

TMMOB`ye bağlı bir oda üyesi mühendis ya da Kimyager olmak;

İş Güvenliği Uzmanı olmak ya da işyerlerinin yangın ve patlama güvenliğinden sorumlu firma çalışanı olmak

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası online değerlendirme sınavı yapılacak olup başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 850 TL/ 3 Gündür; Genel Katılımcı: 1000 TL/ 3 Gün) Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Belge Ücreti :

-

Açıklama :

-Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

-Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

-Eğitim ücreti makbuzu/dekontu,

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (17 KB) (11.06.2021 14:32:10)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME