KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ (ONLINE)

Eğitimin Verileceği Tarih :

17.08.2021 - 19.08.2021

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

ONLINE

Katılımcı Sayısı :

10

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim katılım belgesi katılımcıların iletmiş olduğu adrese kargo ile postalanacaktır.

Eğitimin İçeriği :

 

1) ATEX ne demek?

· 1999/92/EC Atex 153 İşyeri Güvenliği Direktifi ve Atex 114 Ekipman Direktifi 2014/34/EU Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman Grup ve Kategorileri

· Atex Standartları

· a) TS EN 60079-10-1: Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler

· b) TS EN 60079-10-2 / 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler

· Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri

· a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

· b) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ

· Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?

3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI

· Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama

4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

· Ortamda Yanıcı Madde Var mı?

· Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?

· Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?

· Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?

5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

· Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler

· Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

· Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü

· "Explosion Proof" ile "Explosion Protected" arasındaki farklar

6) EN 60079-10-1 /2021 TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI

· Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar, Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları

· Havalandırma Nasıl Değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı, Tehlikeli Bölge Hacmi, Havalandırma Dereceleri (İyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi, Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları

· Zone Tayini Nasıl Yapılır? Zone Tayini (ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2) Tehlikeli Alan Boyutu (r), Zone İşaretlemeleri

· EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı ve Gazlar ZONE hesaplanması

· EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar

7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI

· Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir?

· Ateşleme Kaynakları nelerdir?

8) EN 60079-10-2, NFPA 499: 2021, NFPA 654: 2020 TOZLAR ZONE BELİRLENMESİ 

· Toz Patlama Pentagonu

· Tutuşabilir Toz Nedir?

· Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi

· Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü

· Toz Bulutu Patlamasının Oluşması İçin Gerekli Olan Şartlar

9) KULLANILACAK VERİLER NASIL BELİRLENİR?

· Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon

10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI

· Deşarj Kaynakları Nedir?

· Saçaklı Deşarj, Korona Deşarjı, Yayılan Saçaklı Deşarj, Hacim/Huni Deşarjı

· Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi

· Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler

· Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler

· MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi,

· MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

11) EN 60079-10-2: 2015 `a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?

· Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi

· Toz Grubunun Belirlenmesi, Zone Genişliği

· Kst (Dust deflagration index) ve Değeri ve Patlayıcı Toz Sınıfı ve Olasılık İlişkisi

· Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Toz Katman Kalınlığı, Toz Katman Kalınlığı ile Alan Sınıflandırması

12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-1: 2021 , EN 60079-10-2: 2015)

· Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi

· ATEX 114 ve Avrupa normlarına (EN) Göre Cihazların Etiketleri, Örnekleri ile, IEC ve EN`ye Göre Isı Grupları,

13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

· Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone`a göre Ekipman Seçimi

· Birincil, İkincil ve Üçüncül Önlemler

14) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

· Patlamadan Korunma Dokümanında olması gereken minimum gereklilikler

· Soru Cevap

· Workshop  

 

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

 TMMOB`ye bağlı bir oda üyesi mühendis ya da Kimyager olmak;

İş Güvenliği Uzmanı olmak ya da işyerlerinin yangın ve patlama güvenliğinden sorumlu firma çalışanı olmak

 -Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

-Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

-Eğitim ücreti makbuzu/dekontu,

İstenilen belgeler şube e-mailine gönderilmelidir.

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonrası online değerlendirme sınavı yapılacak olup başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara başarı belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 850 TL/ 3 Gün; Genel Katılımcı: 1000 TL/ 3 Gün

Belge Ücreti :

Açıklama :

Son başvuru tarihi:10 Ağustos 2021 dir.
Çalışma Saatleri: Hafta içi 10.00-17.00

Dosyalar

(18 KB) (12.07.2021 17:19:50)

(38 KB) (12.07.2021 17:19:56)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME