KMO

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHRAZLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

14.01.2014 - 16.01.2014

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Ege Bölge Şube:1441 SOKAK NO:4 KAT:3 D:5 35220 ALSANCAK - İZMİR

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim malzemeleri Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilecektir.

Eğitimin İçeriği :

·                     GM Güvenlik Bilgi Formunun tanımı ve amacı;

·                     Ülkemizdeki ve dünyadaki yasal düzenlemeler;

·                     Güvenlik Bilgi Formunun hazırlamasındaki temel bilgiler;

·                     Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gereken bilgiler;

·                     Kimyasalların tehlike sınıfları;

·                     Tehlikeli kimyasalların ambalajlama ve depolama koşulları;

·                     Tanımlar, kısaltmalar, işaretlemeler, simgeler ve cümlecikler;

·                     Güvenlik Bilgi Formu analizi,

·                     REACH ve CLP ile gelen değişiklikler.

·                     Değerlendirme, örneklerle inceleme ve uygulamalar.

Eğitimin Amacı :

 Güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, alınacak güvenlik önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 26/12/2008 tarih 27092 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı, kullanıcısına bu madde veya müstahzara ait güvenlik bilgi formu sağlamakla yükümlüdür.

Güvenlik bilgi formları, akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler tarafından hazırlanır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, TÜRKAK tarafından akredite olmuşbir kurum ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamındadüzenlenecek sınava girerek "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" belgesine sahip olabilecektir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 

 • KMO üyesi olmak,
 • Kimyager olmak,
 • Eğitim müfredatında temel kimya eğitimine yer veren lisans eğitim kurumlarından mezun olmak,
 • İş Güvenliği Uzmanı olmak (TMMOB`un ilgili odasına üye)

İstenilen Belgeler 

 • KMO ve TMMOB üyeleri için oda kimliği,
 • Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi, 
 • Mühendis olmayanlar için diploma fotokopisi,
 • Başvuru ücreti makbuzu/dekontu, ücretlerin eğitimden en az 3 gün önce yatırılmış olması ve ön kayıt yaptırılması gerekmektedir.
 • Ön kayıt için ekteki başvuru formu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine mail yoluyla gönderilecektir 
 •  

  Sınav ve Belgelendirme :

  Seminer Ücreti :

  KMO Üyeleri : 450 TL (Aidat borcu bulunmayan) Diğer katılımcılar : 600 TL NOT: Eğitim ücretine sınavı düzenleyecek akredite kuruma verilecek olan 150 TL sınav ücreti de dahildir.

  Belge Ücreti :

  Eğitime katılanlara odamız tarafından eğitim sertifikası verilecektir.

  Açıklama :

  Eğitim Tel/Faks :

  0 232 4213535

   
  Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
  ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME