KMO

TS EN ISO/IEC 17025 VE 15189 KAPSAMINDA METOT GEÇERLİ KILMA; DOĞRULAMA VE İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA BİLİNMESİ GEREKLİ İSTATİSTİK TEKNİKLER ONLİNE EĞİTİMİ (EXCEL UYGULAMALI)

Eğitimin Verileceği Tarih :

16.11.2021 - 17.11.2021

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom Online

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim kitabı pdf olarak eğitimden önce katılımcılara e-mail olarak iletilecektir.

Eğitimin İçeriği :

•Anlamlı rakamlar, deney sonuçların verilmesi.

•Gerçeklik ve kesinlik kavramları ve bunların iç kalite kontrol amacı ile kullanılmaları.

•David test (çabuk test) yardımı ile normallik kontrolü.

•Birleşik (harman) standart sapmanın bulunması.

•Sapan/dışta kalan  sonuçların belirlenmesi ( Dixon, Grubss, Cochran`s  testleri).

•Güven aralığı ve güven aralığının ölçüm belirsizliği amacı ile kullanılması.

•Sistematik hata (bias, geri kazanım) bulunması ve önem testi.

•Laboratuvarda ikili karşılaştırmalar. "F" testi, "t" testi.

•Varyansların ve aritmetik ortalamaların çoklu karşılaştırılmaları. "Cochran`s" ve ANOVA testi.

Eğitimin Amacı :

Metot geçerli kılınması, doğrulanması ve iç kalite kontrol çalışmaları için bilinmesi gerekli istatistiksel tekniklerin anlatılması

Katılımda Aranacak Şartlar :

TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

KMO üyesi ya da öğrenci üye olmak;

Laboratuvar çalışanları

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikası düzenlenecek olup kargo ile katılımcıların iletmiş olduğu adreslere gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

Genel Katılım: 750 TL/ 2 Gün TMMOB Üyesi:600 TL / 2 Gün

Belge Ücreti :

Açıklama :

Ön kayıt için ekteki başvuru formunu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine mail yolu ile gönderiniz.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (17 KB) (09.11.2021 14:01:27)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME