KMO

TS EN ISO 17025 KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKLİ İSTATİSTİK TEKNİKLER, METOTLARIN GEÇERLİ KILINMASI VE DOĞRULANMASI EĞİTİMİ (EXCEL UYGULAMALI)

Eğitimin Verileceği Tarih :

05.09.2022 - 07.09.2022

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom üzerinden çevrimiçi

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notları pdf olarak eğitimden önce katılımcılara e-mail olarak iletilecektir.

Eğitimin İçeriği :

1) Anlamlı rakamlar, deney sonuçların verilmesi.

2) Gerçeklik ve kesinlik kavramları ve bunların iç kalite kontrol amacı ile kullanılmaları.

3) David test (çabuk test) yardımı ile normallik kontrolu.

4) Birleşik (harman) standart sapmanın bulunması.

5) Sapan/dışta kalan  sonuçların belirlenmesi ( Dixon, Grubss, Cochran`s  testleri).

6) Güven aralığı ve güven aralığının  ölçüm belirsizliği amacı ile kullanılması.

7) Sistematik hata (bias, geri kazanım) bulunması ve önem testi.

8) Laboratuvarda ikili karşılaştırmalar. "F" testi, "t" testi.

9) Varyansların ve aritmetik ortalamaların çoklu karşılaştırılmaları. "Cochran`s" ve ANOVA testi.

10) Metot geçerli kılma (validasyon) ve metot doğrulama kavramları.

11) Gerçeklik, bias, geri kazanım kavramları.

12) Kesinlik (tekrarlanabilirlik, laboratuar içi ve laboratuarlar arası uyarlık).

13) Spesifiklik, seçicilik

14) LOD ve LOQ kavramları ve bulunması

15) Lineerlik ve kalibrasyon

Eğitimin Amacı :

Metot geçerli kılınması, doğrulanması ve iç kalite kontrol çalışmaları için bilinmesi gerekli istatistiksel tekniklerin öğretilmesi ve metotların doğrulanması ve geçerli kılınması çalışmaları için gerekli olan temel bilgilerin verilmesi

Katılımda Aranacak Şartlar :

1) TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

KMO üyesi olmak;

2) Laboratuvar çalışanları

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim katılım belgesi katılımcıların iletmiş olduğu e-posta adreslerine gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB Üyesi: 1170,00 TL İşsiz KMO Üyesi: 900,00 TL Genel Katılımcı: 1575,00 TL

Belge Ücreti :

0

Açıklama :

Eğitimimiz Excel uygulamalı yapılacağından katılımcıların eğitime Excel yüklü bilgisayarla katılmaları gerekmektedir.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (19 KB) (05.10.2022 15:44:22)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME