KMO

BİYOSİDAL ÜRÜNLER MEVZUATI, RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME HESAPLAMALARI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

27.10.2022 - 27.10.2022

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom üzerinden online

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notları pdf olarak eğitimden önce katılımcılara e-mail olarak iletilecektir.

Eğitimin İçeriği :

Bu eğitim, katılımcılara, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TİTCK Kozmetikler Dairesi tarafından yayımlamış olan Biyosidal Ürün Yönetmeliği, ekleri, ilgili kılavuzlar ve diğer dokümanlar çerçevesinde, biyosidal ürün ruhsat başvuru dosyalarının ve risk değerlendirme raporlarının mevzuata uygun olarak hazırlanması için gerekli olan temel bilgilerin sunulmasını amaçlar.

 

Eğitim programı aşağıdaki konuları içermektedir;

 

* Biyosidal Ürünler Mevzuatı

* Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kapsamında yer alan Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırma Süreçleri

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetikler Dairesi Başkanlığı Kapsamında Yer Alan Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırma Süreçleri (Ürün Tipi 1 ve 19)

* Ürün Gruplarına Göre Yapılması Gereken Analizler

* Biyosidal Ürün Ruhsat Dosyalarının Hazırlanması

       Ek-IIB Ortak Temel Veri Seti

       Ek-IIA Aktif Madde Dosyası

       Ek-VI Doğrultusunda Risk Değerlendirme Hesaplamaları ve Raporlanması

* Biyosidal Ürünlerin Ambalajlanması ve Etiket Bilgileri

* Ürünlerin Üretilmesinde, Satışa Sunulmasında, Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

Biyosidal ürün ve/veya biyosidal ürün aktif bileşenlerini üreten, ürettiren, ithal eden işyerlerinde, ruhsatlandırma, üretim, AR&GE, kalite ve ürün güvenliği vb. birimlerde görev yapan teknik personel (kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog) ve ilgili uzmanlar.

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası online değerlendirme sınavı yapılacak olup başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi düzenlenecek olup, katılımcıların mail adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

Genel katılımcı 600,00 TL TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri için 450,00 TL KMO çalışmayan üye: 350,00 TL Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Kayıt için istenilen belgeler ve ekteki başvuru formu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine gönderilmelidir.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (19 KB) (15.10.2022 11:51:14)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME