KMO

BEKRA EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

14.07.2023 - 16.07.2023

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

ZOOM üzerinden yapılacaktır. Eğitimden 3 gün önce katılımcılara zoom linki iletilecektir.

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 

 

Birinci Gün   

 

Eğitmen: Kimya Mühendisi Mehmet ALBAYRAK

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-18:00

 

1.       Bekra mevzuatı hakkında bilgi

 

a)     Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (2012/18/EU AB Konsey Direktifi, R.G. Tarih/Sayı: 02.03.2019/30702)

b)    Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 19.04.2019/30750)

c)     Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 30.06.2020/31171)

d)    Büyük Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik/Ek 3 Güvenlik Yönetim Sistemi

e)     Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ (R.G. Tarih/Sayı: 15.08.2020/31214)

f)      Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 19.04.2019/30750)

g)    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G. Tarih/Sayı: 19.12.2007/26735, son değ.: 20.11.2021/31665) 

h)    İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G. Tarih/Sayı: 25.04.2013/28628, son değ.: 18.02.2022/31754)

 

2.       Bekra mevzuatı kapsamı

 

a)     Bekra kapsamındaki işyerleri

b)    Hazırlanacak dokümanların mevzuat gereği karşılaması gereken unsurlar

c)     İşyeri tarafından temin edilecek bilgi ve belgeler

d)    Çalışma öncesinde yapılması gerekenler

e)     Çalışma sırasında yapılması gerekenler

 

 

İkinci Gün 

 

Eğitmen:  Kimya Mühendisi Mehmet ALBAYRAK

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-17:00

 

3.       Bekra kapsamında katastrofik olaylar   

    

a)        Yangın, yanma tipleri ve karakteristiği

b)        Yangın kinetiği ve dinamiği, tutuşma

c)         Yangın söndürme sistemleri

d)        Yangın risk değerlendirmesi tekniği

e)        Patlama kaynağına ve tekniğine göre tipleri

f)         Patlama kinetiği, dinamiği, gaz ve toz patlamaları

g)         Patlama riskinin belirlenmesinde ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar

h)       Toksik yayılım (kimyasal maruziyet, kimyasal kontaminasyon)

 

4.  Bekra çalışması için gerekli temel kaynaklar, ilişkileri, sistemler ve modeller        

 

a)         Standartlar ve çalışma ile ilişkisi

b)        Teknik kaynaklar ve çalışma ile ilişkisi

c)         Temel sistemler

d)        Yararlı modeller

 

Üçüncü Gün   

 

Eğitmen: Kimya Mühendisi Mehmet ALBAYRAK

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-17:00

 

5.    Bekra kapsamındaki dokümanların hazırlanması

 

a)      Mekanik bütünlük

b)     Değişim yönetimi (MOC)

c)      Güvenilirlik merkezli Bakım (RCM)

d)     Risk temelli Bakım (RBI)

e)     Proses güvenliği kapsamında güvenlik yönetim sistemi

f)       Büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak büyük kaza önleme politika belgesi (BKÖP)

g)      Kantitatif risk değerlendirmesi metodolojisi

h)     Büyük Kaza Senaryo Dokümanı

i)       Dahili acil durum planı

j)      Güvenlik raporu

k)      Soru-cevap

 

Eğitimin Amacı :

 AB Mevzuatı için 2012/18/EU Direktifinin (Seveso III) uyumlaştırılmış ulusal mevzuatını oluşturan Bekra mevzuatı kapsamında hazırlanması gereken Büyük Kazaların Önlenmesi Politika Belgesi (BKÖP), Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS), Büyük Kaza Senaryo Dokümanı, Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı, Dahili Acil Durum, Saha Kullanım Planı (Bekra mevzuatında yok) ve Güvenlik Raporu hazırlanması hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

 

-Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

-Eğitim ücreti makbuzu/dekontu, İstenilen belgeler şube e-mailine gönderilmelidir.

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 4.000,00 TL/ 3 Gün Genel Katılımcı: 4.500,00 TL/ 3 Gün Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Belge Ücreti :

Açıklama :

 

Dosyalar

(2118 KB) (13.06.2023 11:38:41)

(40 KB) (13.06.2023 11:40:04)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME