KMO

BEKRA EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

18.10.2023 - 20.10.2023

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

ZOOM üzerinden yapılacaktır. Eğitimden 3 gün önce katılımcılara zoom linki iletilecektir.

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 

Eğitim Konusu

Bekra Eğitimi 

Hedef

AB Mevzuatı için 2012/18/EU Direktifinin (Seveso III) uyumlaştırılmış ulusal mevzuatını oluşturan Bekra mevzuatı kapsamında hazırlanması gereken Büyük Kazaların Önlenmesi Politika Belgesi (BKÖP), Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS), Büyük Kaza Senaryo Dokümanı, Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı, Dahili Acil Durum, Saha Kullanım Planı (Bekra mevzuatında yok) ve Güvenlik Raporu hazırlanması hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

Belgelendirme

Katılımcılara Katılım belgesi verilecektir.

Kimler katılabilir

Kimya mühendisleri, kimyagerler,  iş ve işin yönetiminde görev alan üst düzey yöneticiler ve katılımcılar.

İçerik

 

Birinci Gün   

 

Eğitmen: Kimya Mühendisi Mehmet ALBAYRAK

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-18:00

 

1.       Bekra mevzuatı hakkında bilgi

 

a)     Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (2012/18/EU AB Konsey Direktifi, R.G. Tarih/Sayı: 02.03.2019/30702)

b)    Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 19.04.2019/30750)

c)     Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 30.06.2020/31171)

d)    Büyük Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik/Ek 3 Güvenlik Yönetim Sistemi

e)     Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ (R.G. Tarih/Sayı: 15.08.2020/31214)

f)      Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 19.04.2019/30750)

g)    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G. Tarih/Sayı: 19.12.2007/26735, son değ.: 20.11.2021/31665) 

h)    İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G. Tarih/Sayı: 25.04.2013/28628, son değ.: 18.02.2022/31754)

 

2.       Bekra mevzuatı kapsamı

 

a)     Bekra kapsamındaki işyerleri

b)    Hazırlanacak dokümanların mevzuat gereği karşılaması gereken unsurlar

c)     İşyeri tarafından temin edilecek bilgi ve belgeler

d)    Çalışma öncesinde yapılması gerekenler

e)     Çalışma sırasında yapılması gerekenler

 

İçerik

 

İkinci Gün 

 

Eğitmen:  Kimya Mühendisi Mehmet ALBAYRAK

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-17:00

 

3.       Bekra kapsamında katastrofik olaylar   

    

a)        Yangın, yanma tipleri ve karakteristiği

b)        Yangın kinetiği ve dinamiği, tutuşma

c)         Yangın söndürme sistemleri

d)        Yangın risk değerlendirmesi tekniği

e)        Patlama kaynağına ve tekniğine göre tipleri

f)         Patlama kinetiği, dinamiği, gaz ve toz patlamaları

g)         Patlama riskinin belirlenmesinde ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar

h)       Toksik yayılım (kimyasal maruziyet, kimyasal kontaminasyon)

 

4.  Bekra çalışması için gerekli temel kaynaklar, ilişkileri, sistemler ve modeller        

 

a)         Standartlar ve çalışma ile ilişkisi

b)        Teknik kaynaklar ve çalışma ile ilişkisi

c)         Temel sistemler

d)        Yararlı modeller

 

Üçüncü Gün   

 

Eğitmen: Kimya Mühendisi Mehmet ALBAYRAK

Saat: 09:00-12:00, 12:00-13:00 Öğle arası, 13:00-17:00

 

5.    Bekra kapsamındaki dokümanların hazırlanması

 

a)      Mekanik bütünlük

b)     Değişim yönetimi (MOC)

c)      Güvenilirlik merkezli Bakım (RCM)

d)     Risk temelli Bakım (RBI)

e)     Proses güvenliği kapsamında güvenlik yönetim sistemi

f)       Büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak büyük kaza önleme politika belgesi (BKÖP)

g)      Kantitatif risk değerlendirmesi metodolojisi

h)     Büyük Kaza Senaryo Dokümanı

i)       Dahili acil durum planı

j)      Güvenlik raporu

k)      Soru-cevap

 

Eğitim Süresi ve Şekli

09:00-17:00 saatleri arasında 45 dakika ders 15 dakika ara verilerek On-lie  eğitim verilecektir.

12:00-13:00 yemek molası

Eğitim Başvuru Belgeleri

-Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

-Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

-Eğitim ücreti makbuzu/dekontu, İstenilen belgeler şube e-mailine gönderilmelidir.

 

Eğitim Ücreti

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 4.000,00 TL/ 3 Gün

Genel Katılımcı: 4.500,00 TL/ 3 Gün

Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Şube Banka Hesap Bilgisi

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka Adı:

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Şube Adı:

MEŞRUTİYET  ŞB. - ŞB. KODU 4213

Hesap No:

423885

IBAN No:

TR04 0006 4000 0014 2130 4238 85

 

Kayıt

İstenilen belgelerle ekteki başvuru formunun doldurulup kmo@kmo.org.tr adresine gönderilmelidir.

İletişim

312-417 65 20

Eğitimin Amacı :

 Büyük endüstriyel kazalar teknolojik gelişmelere ve alınan güvenlik önlemlerine rağmen dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de meydana gelmektedir.

Kazalar meydana geldikten sonra yapılacak olan iyileştirme çalışmaları kadar kaza meydana gelmeden önce alınacak olan güvenlik önelmeleri, kaza sırasında kazaya uygun bir şekilde müdahale edilmesini sağlayan acil durum planlarının hazırlanması ve ilgili kuruluşların koordineli bir şekilde sağlanması da önemlidir.

BEKRA Yönetmeliği Avrupada`ki "Seveso Direktifi"nin Türkiyedeki uyumlaştırılmış versiyonudur. 2013 yılında yayımlanan "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" 2019 yılında 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BEKRA Yönetmeliği, tehlikeli madde bulunduran kuruluşlarda kazaların önlenmesi, olası kazalarda insan sağlığı ve güvenliği ile çevreyi tehdit eden risklerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelik kazlara karşı, alınması gereken önlemleri ve bu süreçte işletmeci firmaların ve ilgili bakanlıkların görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Büyük endüstriyel kazalarla ilgili etkin, kapsamlı ve yüksek seviyeli bir koruma yapılması hedeflenmelidir.

Yönetmeliğe göre alt seviyeli ve üst seviyeli kuruluşların BEKRA bildirimi yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra alt seviyeli kuruluşların büyük kaza önleme politikası belgesi, üst seviyeli kuruluşların da güvenlik raporu hazırlamaları gerekmektedir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 4.000,00 TL/ 3 Gün Genel Katılımcı: 4.500,00 TL/ 3 Gün Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

(40 KB) (25.09.2023 14:45:30)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME