KMO

MEVZUAT EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

12.01.2024 - 12.01.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

online

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notları pdf olarak eğitim günü katılımcılara e-posta ile iletilecektir.

Eğitimin İçeriği :

 

•       Kozmetik Mevzuatı (Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Temel Gereklilikleri, Duyurular ve Güncel Bilgiler

•       Kozmetik Ürün Takip Sistemi

•       İmalatçı/İthalatçı/Dağıtıcı/Sorumlu Kişi

•       Sorumlu Teknik Eleman

•       Kozmetik Ürün Bildirimleri, Başvuru ve Kayıt İşlemleri

•       Kozmetik Firma Başvuru İşlemleri

•       Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman İşlemleri

•       Kullanıcı Hesabı & Yetkili Kullanıcı İşlemleri

•       Kozmetik Formülasyon İşlemleri

•       Kozmetik Ürün İşlemleri Yeni Bir Kozmetik Ürünün Sisteme Eklenmesi

•       Kozmetik Ürün Başvuru İşlemleri

•       Kozmetik Ürün Kayıtları

Sorular & Yanıtlar

Eğitimin Amacı :

Bu eğitim, Kozmetik Yönetmeliği, ekleri ve ilgili diğer mevzuatlar ve kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerin pazara verilmesi süreçleri ile ilgili, Titck-ÜTS bildirimlerinin yapılması, değerlendirilmesi, takibi ve güncellenmesi konularını içermektedir.

Eğitimde, Kozmetik Ürün Üreten, Fason Üretim Yaptıran ve İthalat Yapan Firmaların Sorumluluk Ve Yükümlülükleri İle Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığına, Firma, Kurum, Sorumlu Kişi ve Sorumlu Teknik Eleman kayıtları, ürün kayıt ve takip süreçleri (ÜTS) anlatılmaktadır.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Kozmetik ürün üreten, fason üreten, ürettiren, ihraç veya ithal eden iş yerlerinde, kalite güvence, kalite yönetim, ruhsatlandırma, yasal işlemler, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan, ürün bildirim süreçlerini yürüten/yöneten ilgili personel. Kozmetik alanında Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlilik Değerlendirme Sorumlusu olarak çalışanlar ve bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen uzmanlar (Kimya Mühendisliği, Eczacılık, Kimya, Biyokimya, Biyoloji veya Mikrobiyoloji bölümü mezunları) ve ilgili diğer teknik personel.

İstenecek Belgeler:  

*Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

*Diğer katılımcılar için: Nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim katılım belgesi katılımcıların iletmiş olduğu e-posta adreslerine gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

KMO VE TMMOB ÜYELERİ İÇİN 900,00-TL, DİĞER KATILIMCILAR İÇİN 1200,00-TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

BAŞVURU FORMU (39 KB) (03.01.2024 15:56:19)

AFİŞ (58 KB) (03.01.2024 15:56:43)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME