KMO

KOZMETİK MEVZUATI VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ (GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ)

Eğitimin Verileceği Tarih :

02.05.2024 - 04.05.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom üzerinden online

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimde gerekli olan notlar tarafımızdan verilecektir.

Eğitimin İçeriği :

Eğitim programı aşağıdaki konuları içermektedir;

- Kozmetik Mevzuatı

- Kozmetik Ürün Bildirimleri/Kozmetik Ürün Takip Sistemi

- Kozmetik Ürünlerin ambalajları üzerinde bulunması gereken bilgiler

- Kozmetik Ürün Üretim Koşulları (GMP)

- Kozmetik Ürün Analizleri

- Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası

- Kozmetik Ürünlerde ve hammaddelerinde Klinik Araştırmalar, Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar

- Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi İçin Temel Toksikoloji Bilgisi

- Kozmetovijilans

- Kozmetik Ürün Maruziyet ve Güvenlilik Değerlendirmesi (Hesaplamalar, Raporlama, Gerekçelendirme ve Onay Süreçleri)

- Güvenlilik Değerlendirme Çalışması / Örnek Olgu

- Sınav

Eğitimin Amacı :

Bu eğitim, katılımcılara Sağlık Bakanlığı`nın yayınlamış olduğu Kozmetik Yönetmeliği ve ekleri ile güvenlilik değerlendirmesine ilişkin kılavuzlar çerçevesinde, mevzuata uygun olarak Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu`nun hazırlanması ve uygulamaları için gerekli olan temel bilgilerin sunulmasını amaçlar.

Eğitim kozmetik ürün güvenlik değerlendirme raporu kapsamı, içeriği ve onay süreçleri hakkında bilgilendirmeleri sağlar.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Kozmetik ürün üreten, ürettiren, ihraç veya ithal eden işyerlerinde, üretim, laboratuvar, AR&GE, kalite kontrol, kalite yönetim, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan Kimya Mühendisi, Kimyager ve diğer teknik personel ile bu işyerlerinde Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlik Değerlendirme Sorumlusu/Uzmanı olarak görev yapan kişiler ile bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen ilgili uzmanlar

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası online değerlendirme sınavı yapılacak olup başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası, diğer katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

Genel Katılımcı: 6600,00 TL TMMOB`ye Bağlı Oda Üyeleri: 5550,00 Çalışmayan KMO Üyesi: 4350,00 TL Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır.

Belge Ücreti :

Açıklama :

İstenilen belgeler ve ekteki başvuru formu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine gönderilmelidir.

-Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

-Diğer kat

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (word) (19 KB) (25.04.2024 16:16:13)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME