KMO

BİYOSİDAL ÜRÜNLER MEVZUATI, RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME HESAPLAMALARI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

21.05.2024 - 22.05.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom uygulaması üzerinden online

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimde gerekli olan notlar tarafımızdan verilecektir.

Eğitimin İçeriği :

Eğitimin İçeriği:
Bu eğitimde, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve AB mevzuatına uyum süreçleri hakkında temel bilgiler ile Ruhsat başvuru dosyaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular, eksiklik yazılarının değerlendirilmesi/düzeltilmesi ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.
Eğitim programı içerisinde ayrıca, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-6 kapsamında Risk Değerlendirme Hesaplamaları örneklerle anlatılmaktadır. 
 
Eğitim Programı; 
        1.Gün 
Biyosidal Ürünler Mevzuatı
Sb Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kapsamında Yer Alan Biyosidal Ürünler
Titck Kozmetikler Dairesi Başkanlığı kapsamında yer alan Biyosidal Ürünler (Ürün Tipi 1 Ve 19)
Biyosidal Ürün Ruhsat Dosyalarının Hazırlanması
Dosya İçeriği
Ek-IIB Ortak Temel Veri Seti
Ek-IIA Aktif Madde Dosyası
Ürün Gruplarına Göre Yapılması Gereken Analizler
Biyosidal Ürünler Ruhsat Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Biyosidal Ürünlerin Üretimi, Satışa Sunulması ve Kullanımında Üretici Firmaların Sorumlulukları
Biyosidal Yönetmeliği ve Ürün Gruplarına Göre Etiket Bilgilerinin Hazırlanması
      2. Gün
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği EK-VI Risk Değerlendirme Raporu
Risk Değerlendirme Hesaplamaları ve Raporlanması
Risk Değerlendirme Hesaplamaları İçin Örnek Çalışmalar

Eğitimin Amacı :

Biyosidal Ürünler Mevzuatı ve Ruhsatlandırma süreçleri temel gereklilikleri, Ruhsat Başvuru Dosyaları ve Risk Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması, Üretim, Etiketleme ve Analizler

Katılımda Aranacak Şartlar :

Biyosidal, dezenfektan, hijyen ürünleri üreten iş yerlerinde, ruhsatlandırma, üretim, AR&GE, kalite, ürün güvenliği vb. birimlerde görev yapan kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyager, biyolog ve diğer ilgili teknik personel ile, bu iş yerlerinde imalattan sorumlu müdür olarak çalışanlar, ruhsat dosyalarını hazırlayan, kontrol eden, onaylayan kişiler ve bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen ilgili uzmanlar.

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi düzenlenecek olup, katılımcıların mail adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

Genel katılımcı: 6000,00 TL/2 Gün TMMOB`ye bağlı Oda üyeleri: 4400,00 TL/2 Gün KMO çalışmayan üye: 3400,00 TL/2 Gün

Belge Ücreti :

-

Açıklama :

İstenilen belgeler ve ekteki başvuru formu doldurulup istanbul@kmo.org.tr adresine gönderilmelidir.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (19 KB) (07.05.2024 13:24:36)

Eğitim Afişi (173 KB) (07.05.2024 13:24:49)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME