KMO

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDART ŞARTLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

18.05.2024 - 19.05.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 Çevre Terminolojisi

Kuruluşun Bağlamı

· Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

·İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

·Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

·Çevre yönetim sistemi

Liderlik

·Liderlik ve taahhüt

·Çevre politikası

·Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Planlama

·Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

§  Çevre boyutlarıUygunluk yükümlülükleri

§  Planlama faaliyeti

§  Çevre amaçlarıÇevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

Destek

§  Kaynaklar

§  YeterlilikFarkındalıkİletişim

§   İç iletişimDış iletişim

§  Dokümante edilmiş bilgiOluşturma ve güncelleme

§  Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

Operasyon

§  Operasyonel planlama ve kontrol

§  Acil duruma hazır olma ve müdahale

§  Performans değerlendirme

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

§  GenelUygunluğun değerlendirilmesi

§  İç tetkik,İç tetkik programı

§  Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

§  Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

§  Sürekli iyileşme

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

  KMO üyeleri ya da öğrenci üyeleri

· TMMOB`da bağlı diğer Oda üyeleri

· Kimyagerler ve Dışarı Katılımcılar

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0 222 220 33 30

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME