KMO

KOROZYON ve KATODİK KORUMA EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

05.06.2024 - 06.06.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA

Katılımcı Sayısı :

15

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim Notları

Eğitimin İçeriği :

I. KOROZYONUN TEORİK İLKELERİ- 1 GÜN

• Korozyon hücresi

• Korozyonun itici gücü

• Korozyon hızı

• Polarite

• Polarizasyon

• Pasifleşme

• Korozyon şekilleri

II. KATODİK KORUMANIN TEMEL İLKELERİ- 1 GÜN

• Bir yapının polarizasyonu

• Akım ihtiyacı

• Katodik koruma kriterleri

• Diğer kriterler

III. KATODİK KORUMA SİSTEMLERİ- 1 GÜN

• Galvanik katodik korumanın öğeleri

• Dış akım kaynaklı katodik korumanın ögeleri

• Çevresel sorunlar

• Anot şekilleri

IV. KATODİK KORUMADA EMNİYET- 1 GÜN

• Elektriksel

• Kazı

• Tehlikeli maddeler

• Malzeme emniyet föyü

• Diğer genel önlemler

V. KAÇAK AKIM- VE TOPRAKLAMA – 2 GÜN

• Dinamik akımlar

• Statik akımlar

• Saha data larından örnekler

• Interferans problemlerinin çözümü

• AC ölçümü ve giderilmesi

VI. KATODİK KORUMA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI-2 GÜN 

• Kontrol

• Kapsamlı saha ölçümleri

• Rutin okumalar

• Ölçüm aralıkları

• Kayıt tutma

Eğitimin Amacı :

Korozif ortam (su, toprak, atmosfer, sıcaklık, agresif iyonlar vb.), çalışma şartları (şekillendirme, yüke maruz kalma, sürtünme, yüksek sıcaklık, bağıl nem, atmosferik kirleticiler vb.), malzeme seçimi ve katodik koruma uygulama sistemleri, emniyeti, kaçak akım ve topraklama ile ilgili bilgi birikimi ve yetkinlik kazandırmaktır.

Katılımda Aranacak Şartlar :

Rafineriler, akaryakıt firmaları, LPG dağıtım firmaları, doğalgaz dağıtım firmaları, su dağıtım firmaları, çimento fabrikaları, akaryakıt işletmeleri, havalimanları akaryakıt dağıtım hatları, boru hattı döşeyen inşaat firmaları, tersanelerde çalışan mühendis, teknik personel

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavından başarılı olanlara Eğitim Başarı Belgesi verilecektir.

Seminer Ücreti :

5600₺/Katılımcı

Belge Ücreti :

-

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0533 320 38 09

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME