KMO

TIBBİ CİHAZLAR TEMEL KALİTE EĞİTİMİ: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ (MDR) (EU 2017/745), ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR – KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE BÜTÜNSEL BAKIŞ

Eğitimin Verileceği Tarih :

08.06.2024 - 09.06.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

ONLİNE

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notları pdf olarak eğitim günü katılımcılara e-posta ile iletilecektir.

Eğitimin İçeriği :

 

Toplam Kalite Yönetimi perspektifiyle Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) (EU 2017/745), ISO 13485 Tıbbi cihazlar – Kalite yönetim sistemleri) ‘nin entegrasyonu, gereklilikleri, sürdürülebilir ve sistematik bir çerçevede bir bütün olarak ele alınması.

Konu Başlıkları

Başlık

İçerik

Eğitimci

Üretim Gerçekleştiren İşletmeler İçin Kalite

-Farklı otoriteler tarafından belirlenmiş kalite tanımları ve terimleri ve tıbbi cihaz sektörü açısından bunun evrilmiş hali,

-Toplam kalite yönetimi, kalite fonksiyonları, mühendislik bakış açısıyla kalite

-Kalite yönetimi, kalite kontrol ve kalite güvence süreçlerinin birbiriyle ilişkisi

Begüm Yalçın Ümit

Tasarımdan Son Ürüne Kalite Durakları

-Tıbbi Cihaz Tasarım Süreci

-Tasarım Dosyası

-Kullanım amacı

-Ürün performansı

-Ürün güvenliliği

-KPI belirlenmesi

-Kalite kontrol verilerinin istatistiksel veri analizi

Begüm Yalçın Ümit

İnce Çizgi: Tıbbi Cihaz mı, İlaç mı, Kozmetik mi?

Ürünleri tıbbi cihaz kabul edilebilmesi için gerekli kriterler ve tıbbi cihazların tanımlanması

Şeyda Baskıncı Golgır

Tıbbi Cihaz Sektörüne Özel Kalite Farklılıkları

Biyouyumluluk, Sterilizasyon, Paketleme, Stabilite, Raf Ömrü Temizoda, Validasyon, Teknik Dosya, Sterilizasyon, Temizoda, Yeniden Kullanılabilir Tıbbi Cihazlar, Kullanım Kılavuzu, Etiket Ve İzlenebilirlik, Mevzuata Uyumdan Sorumlu Kişi, Uygunluk Beyanı, Ürün Sigortası, Onaylanmış Kuruluş, Yetkili Otorite, Gerekçelendirme ve diğer sunum başlıklarına genel bakış ve bunlara ait tanımlamalar ve organizasyonel etkileşimleri

Begüm Yalçın Ümit

ISO 13485 ve Kalite Yönetim Dökümantasyonu

ISO 13485 içeriği, gereklilikleri ve dökümantasyonu

Begüm Yalçın Ümit

Diğer Standartlar ve Ürün güvenlilik ve Performans Gereklilikleri

Tıbbi Cihaz Sektöründe Farklı Amaçlarla Kullanılan Standartlar, MCDG Rehber Dökümanları

Begüm Yalçın Ümit

MDR Geçiş Süreci ve Ce Belgesi

MDR ile tıbbi cihaz sektörüne getirilen değişiklik ve yenilikler

Aykut İsar, Begüm Yalçın Ümit

Teknik Dosya

Teknik Dosya içerisinde bulunması gereken başlık ve dökümanlar ve bunların ISO  13485 ile etkileşimi

Begüm Yalçın Ümit

Risk Değerlendirmesi – Klinik Değerlendirme -  Piyasaya Arz

 

Risk Değerlendirmesi – Klinik Değerlendirme -  Piyasaya Arz Süreçlerin basamakları, birbiriyle etkileşimi ve raporlanması

Begüm Yalçın Ümit

Vijilıns – Uygunsuzluk -  Olumsuz Olay -Düzenleyici Faliyet – Önleyici Faliyet

Olumsuz olay ve beklenmeyen aksilikler karşısında gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve başvurulması gereken otoriteler

Begüm Yalçın Ümit

Yerel ve Uluslararası Otorite, Mevzuat ve Yönetmelikler

-Yerel ve Uluslararası Otorite, Mevzuat ve Yönetmelikler, birbirlerini tanıdıkları ve ayrıldıkları noktalar

-Global pazarda nerede hangi otorite geçerli

Begüm Yalçın Ümit

Denetim Süreci

Yaşanmış örnek tecrübe paylaşımıyla

Aykut İsar

Eğitimin Amacı :

Bu eğitimin amacı temel kalite tanım, terim, yaklaşım ve uygulamalarını; ISO 13485, MDR, yasal mevzuatlar ve diğer ilgili standart, yönetmelik, kılavuz ve rehber dokümanlarla özdeşleştirerek tıbbi cihaz üretimi gerçekleştiren işletmeler için uyarlanabilir bir bütün şeklinde ele alma ve buna uygun sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi kurabilme yetilerini katılımcılara kazandırmaktır.

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Bu eğitime öncelikle kalite, üretim, satış, satın alma, yönetim ve tıbbi cihaz saha uygulamaları alanlarının birbirinden bağımsız olduğunu düşünen herkes katılmalıdır. Bunun dışında;

- Kalite alanında kariyer planlaması yapan,

-Farklı sektörlerde kalite alanında çalışmış ve kariyerine tıbbi cihaz sektöründe devam eden/ etmek isteyen,

-Tıbbi cihaz sektöründe farklı departmanda çalışmış, kalite alanına geçmiş/ geçecek,

-Kalite alanında farklı kısımlarda çalışmış, fakat yasal mevzuat ve teknik dosya hazırlamak konularında kendisini yeterli hissetmeyen,

-Teknik dosya tecrübesi bulunan fakat daha önce teknik uygulamalarda yer almamış,

-Temiz oda, sterilizasyon, biyouyumluluk konularında kısıtlı bilgiye sahip olan,

-Validasyon sürecini kalite ve diğer üretim ve sonrası basamaklarla entegre etmekte zorlanan,

-Geçiş sürecinde MDR ve ISO 13485 dengesini kurmakta zorlanan,

-Yerel, kıtasal ve uluslararası yasal yaptırımları ayırmakta ve birleştirmekte zorlanan,

-Yurtdışına tıbbi cihaz ihracatı yapmayı planlayan işletmelerde çalışan,

-Belli bir ürün grubunda çalışmış, diğer ürün gruplarıyla ilgili uygulamalarda nasıl bir yol izleyeceği konusunda kafasında soru işaretleri bulunduran,

-Hangi standart, yönetmelik, mevzuatı ne zaman başvuracağı konusunda karar vermekte zorluk yaşayan,

-Tıbbi cihaz sektörüne yönelik üretim gerçekleştirmeyi düşünen fakat kalite başlığı altındaki gereklilik ve yaptırımlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan,

-Firma dokümantasyonunu sistematize ve takip etmekte zorlanan,

-Ürünün tıbbi cihaz, ilaç, kozmetik, biyosidal gruplarından hangisinde yer alacağıyla ilgili karar vermekte zorlanan

Kişiler için faydalı olacaktır. 

 

Kayıt için istenilen belgeler şube e-posta adresine gönderilmelidir.

§       Mühendisler için; kimlik fotokopisi, TMMOB oda üyelik belgesi ve diploma fotokopisi (Oda üyelik aidat borcu bulunmamalıdır)

§       Diğer katılımcılar için nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi,

§       Eğitim ücreti makbuzu/dekontu,

İstenilen belgeler şube e-posta adresine gönderilmelidir.

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi düzenlenecek olup, katılımcıların mail adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

KMO VE TMMOB ÜYELERİ 4400,00-TL, DİĞER KATILIMCILAR 6000,00 TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

 

 Eğitim sonunda katılımcıların;

Dosyalar

BAŞVURU FORMU (40 KB) (22.05.2024 16:08:41)

EĞİTMEN_ÖZGEÇMİŞ (33 KB) (22.05.2024 16:08:52)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME