KMO

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

05.03.2014 - 07.03.2014

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

İZMİR

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

LPG Sorumlu Müdürlük El Kitabı.

Eğitimin İçeriği :

LPG Sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeleri, LPG ile ilgili teknik düzenlemeler ve uygulamaları, Sorumlu Müdürlükte İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, Güvenlik önlemleri  ve uygulamaları, Yangınla mücadele ve ilkyardım, İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili konular,

Eğitimin Amacı :

16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG istasyonlarında görev yapacak sorumlu müdür  eğitiminin sağlanması,

Katılımda Aranacak Şartlar :

GEREKLİ BELGELER; TMMOB‘ye  bağlı oda üyesi olmak, Üye ödenti borcu bulunmamak, Odamızda bulunan eğitim başvuru formunu doldurmak, Eğitim ücretini yatırmış olmak, Oda Üye Kimlik Kartı fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diploma fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bağlı olduğu odadan aidat borcu olmadığına dair yazı.

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavdan en az 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

225,00 TL

Belge Ücreti :

25,00 TL

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0232 4213535

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME