KMO

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (MÜHENDİSLERE YÖNELİK)

Eğitimin Verileceği Tarih :

13.02.2014 - 15.02.2014

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

İSTANBUL

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notları, yazı tahtası, projeksiyon

Eğitimin İçeriği :

 • KMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
 • LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
 • İlgili Standartlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını,
 • LPG‘ nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları
 • LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
 • LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
 • Periyodik Kontrol ve Bakımları
 • Yangın Güvenliği
 • İlk Yardım Temel Bilgileri

Eğitimin Amacı :

 • Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak katılımcıların bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamak,
 • 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG istastyonlarında görev yapacak sorumlu müdür  eğitimini ve belgelendirilmesini sağlamak

Katılımda Aranacak Şartlar :

 • TMMOB`a bağlı bir Odaya üye olmak,
 • Mühendislik  fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Eğitim ücretini yatırmış olmak

Sınav ve Belgelendirme :

 

 • Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavdan en az 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

 

 

Seminer Ücreti :

225 TL

Belge Ücreti :

25 TL

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

Tel: 0216 449 37 10-11-12 Faks: 0216 449 37 13

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME