KMO

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMAN HAZIRLANMASI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

13.05.2015 - 15.05.2015

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

ESKİŞEHİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ALİ ATABEY EĞİTİM SALONU

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Eğitimin İçeriği :

 1.    Patlamadan Korunma Dokümanı Standartları İle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat (ATEX137-100)

2.    Patlayıcı Ortamlar İle İlgili Tanımlar
3.    Yanıcı Gaz Ve Tozların Özellikleri, Sınıflandırması
4.    Emniyet ve Bölge Sınıflandırılması
5.    Bölge Sınıflandırma Prosedürü
6.    Havalandırma Hesaplama Tekniği (TS EN 60079-10-1:2009:2011)
       Kimyasal madde envanterinin hazırlanması
       Excel formatında hesaplama örnekleri
7.    Tehlikeli Bölgelerin Belirlenmesi ve Yerleşim Planı Üzerinde Gösterilmesi
8.    Elektrikli Cihazların Koruma Özellikleri
9.    Patlama Olasılığı Olan Bölgelerde Alınacak Önemler
10.  Nihai Raporun Hazırlanması

Eğitimin Amacı :

30.04.2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 10 gereği İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Katılımda Aranacak Şartlar :

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

TMMOB ÜYELERİ 400 TL/ DİĞER 500 TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0 222 220 33 30

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME