KMO

LPG DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

27.10.2014 - 27.10.2014

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

DENİZLİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 

LPG Sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeleri,LPG ile ilgili teknik düzenlemeler ve uygulamaları,

Sorumlu Müdürlükte İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı,Güvenlik önlemleri  ve uygulamaları,

Yangınla mücadele ve ilkyardım, İnsan ve Çevre Sağlığı ile ilgili konular

Eğitimin Amacı :

 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG Dolum Tesislerinde görev yapacak sorumlu müdürlerin  eğitiminin sağlanması,

Katılımda Aranacak Şartlar :

 GEREKLİ BELGELER

 2 adet fotoğraf,

TMMOB`ye bağlı oda üyelerinden kayıtlı olunan Meslek Odası`ndan üyelik yükümlülüklerinin yerine getirildiğine dair belge,

Oda üyesi olmayanlardan noter onaylı diploma fotokopisi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesi,

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası,

Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavdan en 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya LPG Dol.Tes.Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

75 TL

Belge Ücreti :

25 TL

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0258 242 01 12 / 0258 242 01 19

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME