KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

25.12.2014 - 26.12.2014

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ADRES: 8780/1 Sk.No:5 ÇİĞLİ / İZMİR

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Ders Notu

Eğitimin İçeriği :

 

1.            Atex Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar

a.             Mevzuatı Ve Yükümlülükler  -  1999/92/Ec (Atex)

b.            İşverene Ait Yükümlülükler

c.             Patlama Risk Değerlendirmesi Özel Gereklilikleri

 

2.            Atex Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması

a.             Yanma Kimyası Ve Yangının Davranışı

b.            Katı Sıvı Ve Gazların Yanma, Parlama Ve Patlama Davranışları

c.             Patlamaların Mekanizması Ve Dinamiği

d.            Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), Lel Ve Uel, Molekül Ağırlığı, Özgül Ağırlık

e.             Toz Patlamaları Ve Gerekli Şartlar

 

3.            Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı Ve Bölge (Zone) Lerin Belirlenmesi Zone Hesaplamaları

a.             Tehlikeli Alan Sınıflandırması

b.             Alan Sınıflandırma Aşamaları

c.             Hac - Tehlikeli Bölge Sınıflandırması

 

4.            Bertaraf Yöntemleri Ve Havalandırma

a.             Yanıcı Madde Kullanmamak

b.            İnertleştirme (Azot, Karbondioksit Vb. Ekleme)

c.             Seyreltme

d.            Havalandırma (Havalandırma Hesapları)

 

5.            Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası

 

6.            Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü

a.             Kategori 1,2,3, Eksproof Ekipman Kullanımı

b.            Statik Elektrik Önlemleri Ve KKD

c.             Mekanik Kıvılcımlar

d.            Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri

 

7.            Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin  Değerlendirilmesi ve Azaltılması

a.             Basınca Dayanıklı Yapı

b.            Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri

c.             Patlama Kapakları Ve Diskleri

d.            Domino Etkisinin Önlenmesi

 

8.      Atex İçin Acil Durum Planı

 

 

9.      Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması

 

a.       Bilinen Risk Değerlendirmesi Yöntemleri,

b.      Uygun Risk Değerlendirmesi Yönteminin Seçimi,

c.       Seçilmiş Olan Yöntemin Patlayıcı Atmosfer Risk Değerlendirmesinde Uygulanması,

d.      Saha Çalışmalarından Örnek Uygulamaların Paylaşımı,

 

10.  Hesaplama İşlemleri

a.       Dokümanın İncelenmesi,

b.      Kurumsal Hacim Ve Hesapları (Vz)

c.       Tehlikeli Bölge Sınıflandırma

d.      Havalandırma Ve Tipleri

e.       Havalandırma Derecesi Ve Seçimi

f.       Havalandırma Hesapları  

g.      Bölge Kapsam Hesapları (dz)    

h.      Patlayıcı Ortam Şekiller

i.        Gaz , Buhar, Sis ve toz kaynaklı patlayıcı ortamları içeren  örnek Çalışmalar Üzerinde Tartışmalar

j.        Katılımcılarla Birlikte Hesaplama Ve Risk Analizi Çalışmaları İle Yönlendirme Soruların Cevaplanması,

 

Eğitimin Amacı :

30 Nisan 2013 tarih 28633 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik_ madde 10 gereği" işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Patlayıcı ortam risklerinin tespit edilmesi, oluşabilecek patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla alınacak önlemler hakkında  Şubemiz tarafından 25-26 ARALIK 2014 tarihlerinde eğitim düzenlenecektir.

Eğitimde katılımcıların Temel İş Güvenliği ve Temel Kimya bilgisine sahip oldukları kabul edilecektir.

 

 

Katılımda Aranacak Şartlar :

  • Başvuru Formu
  • 1 Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi
  • İkametgah
  • Meslek Odasından alacakları Oda üyesi olup, üye ödenti borcu olmadıklarına dair yazı
  • İş sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi Fotokopisi
  • Eğitim ücretinin yatırıldığına dair makbuz
 

 

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim programının bitiminde, değerlendirme sınavı yapılarak Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayıcısı Eğitim Sertifikası verilecektir

Seminer Ücreti :

TMMOB Üyelerine 400.-TL (Dörtyüz TL), Diğer katılımcılara 500.-TL (Beşyüz TL)

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0 232 421 35 35 - 0 232 464 59 08

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME