KMO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

27.06.2016 - 29.06.2016

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

İZMİR

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notu, defter, kalem

Eğitimin İçeriği :

Eğitimin Amacı :

 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" 13.Maddesinde "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

Katılımcılar, NBC Belgelendirme Ltd. Şti  tarafından, 30 Haziran 2016  tarihinde yapılacak sınav sonucunda başarılı olurlar ise TÜRKAK akreditasyonu kapsamında "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" Sertifikası alabileceklerdir. Güvenlik Bilgi Formlarını doldurabilmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği bu sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.


Katılımda Aranacak Şartlar :

 EĞİTİME VE SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YETERLİLİK TARİFLERİ AŞAĞIDADIR.

1) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

2) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

3) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

4) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

5)  Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

6)  2 resim

7)  Nüfus cüzdanı fotokopisi

8)  Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi

9) Mühendisler için Meslek Odasından alacakları Oda üyesi olup, üye ödenti borcu olmadıklarına dair yazı

10)  Eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont


Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitimi tamamlayan katılımcılar 30 Haziran 2016 tarihinde  sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Seminer Ücreti :

TMMOB Üyelerine : 900,00 TL, DİĞER Katılımcı : 1.300,00 TL EĞİTİM İHTİYACI OLMAYAN, HALEN BU DOKÜMANI HAZIRLAYAN FAKAT YETKİ SÜRESİ DOLMUŞ OLAN KİŞİLER İÇİN SINAV VE SERTİFİKA BEDELİ 400 TL DİR.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

232 4213535 / 4645908

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME