KMO

ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

13.10.2016 - 13.10.2016

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

BİNTED, Bursa İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi Başkanlık Binası Kat:1 

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

1.Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

2.Asbest ve İnsan Sağlığı
3.Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması
4.Asbest Maruziyetinden Korunma
5.Asbest Sökümünde Çalışma Platformları
6.Asbest Atıklarınının Bertarafı

Eğitimin Amacı :

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi işlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde Asbest Söküm Çalışanları tarafından yapılması zorunludur (Madde-8). Asbest söküm çalışanlarının "Asbest Söküm Çalışanı Eğitim Programı"na katılmış ve belgelendirilmiş olması (Madde-4) ile birlikte işverenin Asbest Söküm Uzman belgesi ve Asbest Söküm Çalışanı belgelerini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü`ne bildirmesi gerekmektedir (Madde-9).

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Şubemiz tarafından (Madde-19) Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenmektedir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

02244516682

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME