KMO

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin Verileceği Tarih :

22.12.2016 - 23.12.2016

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Reşatbey Mah. 62005Sok.No:12 Eryılmaz Apt. K:1 D:1 Seyhan/ADANA

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

1. ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1.1.Atık Yönetiminin Genel İlkeleri

1.2.Atık Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi

2.TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.Tıbbi Atık Kavramı

2.2.Tıbbi Atık Kaynakları

2.3.Tıbbi Atıkların Bileşimi

2.4.Tıbbi Atık Türleri

2.5.Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

3.TIBBİ ATIK YÖNETİMİYLE İLGİLİ MEVZUAT

3.1.Mevzuat Hakkında Genel Bilgi

3.2.Tanımlar

3.3.Tıbbi Atık Yönetiminin Genel İlkeleri

3.4.Görev, Yetki ve Yükümlülükler

4. TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

4.1.Ünite İçi Atık Yönetim Planı

4.2.Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

4.2.1.Evsel Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

4.2.2.Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması

4.2.3.Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

4.2.4.Tehlikeli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

4.3.Tıbbi Atıkların Ayrı Taşınması

4.4.Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması

4.4.1.Tıbbi Atıkların Geçici Atık Depolarında Geçici Depolanması

4.4.2.Tıbbi Atıkların Konteynerlar da Geçici Depolanması

4.5.Personelin Giyeceği Özel Kıyafet

4.6.Kaza ve Yaralanma Anında Alınacak Önlemler

Eğitimin Amacı :

22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan " Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" (Değişik: RG-26/3/2010-27533 , RG-30/3/2010-27537 , RG-3/12/2011-28131, RG-5/11/2013-28812, RG-21/3/2014-28948 ) gereği tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi konusundaki zorlukların giderilmesi.

Katılımda Aranacak Şartlar :

Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertaraf sahasına taşınması aşamalarında çalışan personeller

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim programının bitiminde yapılacak sınavda 70/100 puan alarak başarılı olanlara "Başarı Sertifikası" verilecektir.

Seminer Ücreti :

360,00 TL

Belge Ücreti :

Açıklama :

Başvuru Formu aşağıdadır.

Dosyalar

Başvuru Formu (122 KB) (12.12.2016 17:15:03)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME