KMO

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZAR İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

19.01.2017 - 21.01.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:17 K:3 Kadıköy-İStanbul

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notu, defter, kalem

Eğitimin İçeriği :

Güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, alınacak güvenlik önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik`in 5.Maddesinin 13. fıkrasında "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kurum ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenecek sınava girerek "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" sertifikasına sahip olabilecektir.

Eğitimin Amacı :

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, TÜRKAK tarafından akredite olmuş bir kurum ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamında düzenlenecek sınava girerek "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" sertifikasına sahip olabilecektir

Katılımda Aranacak Şartlar :

·       Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

·       Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

·       Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

·       Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

·       Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

Sınav ve Belgelendirme :

·       Eğitimi tamamlayan katılımcılar 22 Ocak 2017 tarihinde, 09.30-11.30 saatleri arasında sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.

·       Sınavdan başarılı olan adaylara "GBF Hazırlayıcısı Belgesi" verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB`ye bağlı oda üyelerine: 900,00 TL, diğer katılımcı: 1.300,00 TL’dir. Sertifika ücreti eğitim ücretine dahildir.

Belge Ücreti :

Açıklama :

Eğitime ön kayıt için, istanbul@kmo.org.tr adresine talep ile ilişkin e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim Tel/Faks :

0216 449 37 10-11-12

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME