KMO

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

30.03.2017 - 01.04.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu (Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:17/3 Kadıköy)

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

İlgili eğitim dökümanları

Eğitimin İçeriği :

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.

Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini içermektedir.

a-İSG Yönetim Sisteminin Yararları

b- Sistem Kurma Aşamaları

1. Kapsam   

2. İlgili Referanslar

3. Tanımlar   

4. Sistem Gereklilikleri 

4.1. Genel Şartlar

4.2. Politika

4.3. Planlama   

4.3.1.Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme Ve Kontrollerin Belirlenmesi

4.3.2.Yasal Ve Diğer Şartlar

4.3.4.Hedefler Ve Yönetim Programı 

4.4. Uygulama Ve İşletme

4.4.1. Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki

4.4.2. Eğitim, Bilinç Ve Yeterlilik

4.4.3. İletişim, Katılım Ve Danışma

4.4.4. Dokümantasyon

4.4.5. Doküman Kontrolü

4.4.6. İşletme Kontrolü

4.4.7. Acil Durumlar Ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

4.5. Kontrol   

4.5.1. Performans Ölçümü Ve İzleme

4.5.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.3. Olayların Araştırılması, Uygunsuzluklar, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler

4.5.4. Kayıtların Kontrolü

4.5.5. İç Tetkik

4.6.   Yönetimin Gözden Geçirmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi

Katılımcılara, 18001:2007 Standardının kurum içinde uygulanmasının kontrolü amacı ile yetiştirilecek iç denetçilerin, planlama ve uygulama konuları ve standart gereklilikleri doğrultusunda iç denetçi eğitimi verilmesi, ayrıca denetçi özelliklerinin ve denetim çeşitlerini tanıtılması

·      OHSAS 18001 İn Denetçi Gözüyle Yorumlanması

·      Denetim Çeşitleri

·      Denetimin Faydaları

·      Denetçi Tanımı

·      Denetçi Kriterleri

·      Denetçi Sorumlulukları

·      Soru Listelerinin Hazırlanması

·      Açılış Toplantısı

·      Uygunsuzluğun Belirlenmesi

·      Kapanış Toplantısı

·      Soru Sorma Ve Dinleme Teknikleri

·      Atölye Çalışmaları

·      Değerlendirme Sınavı

Eğitimin Amacı :

OHSAS 18001 standardının tanıtılması, Sağlık ve Güvenlik Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.

Eğitim, OHSAS 18001 standardının tanıtımı ve politika, amaç, hedef, yönetim programları ve risk değerlendirmesini içermektedir. 

Katılımda Aranacak Şartlar :

TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

 

KMO üyesi yada öğrenci üye olmak;

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonrası yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası, diğer katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

TMMOB`a bağlı Oda üyeleri için 110 TL/Gündür; öğrenci üyelere 70TL /Gün ve işsiz üyelere 70 TL/Gün, Diğer 170 TL/Gün);

Belge Ücreti :

0

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0216 449 37 10-11-12

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME