KMO

TS EN ISO/IEC 17025 KAPSAMINDA UYGULAMALI LABORATUVAR İSTATİSTİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

04.04.2017 - 05.04.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu (Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:17/3 Kadıköy)

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

İlgili eğitim dökümanları

Eğitimin İçeriği :

·       Anlamlı rakamlar, yuvarlatma kuralları.

·       Kesinlik kavramı. Numunenin ve ortalamanın standart sapması. Varyasyon katsayısı ve bağıl standart sapmalar.

·       Tekrarlanabilirlik ve laboratuvar içi uyarlık (yeniden üretilebilirlik) standart sapmalarının hesaplanma metotları.

·       Güven aralığı kavramı. Güven aralığı yolu ile bias kontrolü.

·       Sapan sonuçların atılması. Dixon, Grubbs ve Cochran testleri.

·       Verilerin karşılaştırılması. "F", Stundent ve Cochran "t" test.

·       ANOVA yolu ile verilerin karşılaştırılması ve varyans analizi.

Eğitimin Amacı :

Katılımda Aranacak Şartlar :

·       TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

·       KMO üyesi ya da öğrenci üye olmak;

·       Laboratuvar çalışanı olmak;

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için 125 TL/Gündür; öğrenci üyelere 80TL /Gün ve işsiz üyelere 80 TL/Gün, Diğer 200 TL/Gün);

Belge Ücreti :

Açıklama :

Katılımcıların eğitime excel yüklü bilgisayar ile katılmaları gerekmektedir. 

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (32 KB) (24.03.2017 18:15:04)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME