KMO

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ VE ATÖLYESİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

04.05.2017 - 06.05.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KMO İstanbul Şube Eğitim Salonu (Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:17/3 Kadıköy)

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

İlgili eğitim dökümanları

Eğitimin İçeriği :

Nasıl Bir Çalışma Olacak?

·         Toplam 3 gün sürecek çalışmanın;

1. gününde, PKD Hazırlama için gerekli temel bilgileri içeren eğitim sunumu yapılacak

2. günde, atölyemiz için özel olarak tasarladığımız örnek tesis tanıtılacak ve kullanılacak formüller verilecek

3. günde, örnek tesisin PKD`si hep birlikte hazırlanacak

·         Yanıcı toz tabakaları, boya püskürtme kabinleri, akü şarj odaları, sıvı yüzeyinden buharlaşma, pompa kaçağı, boru hattı kaçağı vb. çok çeşitli patlayıcı atmosfer örnekleri için hesaplama ve değerlendirmeler yapılacak.

·         Çok çeşitli havalandırma tipleri ve sistemleri için hesaplama ve değerlendirmeler yapılacak.

·         "Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirmesi" ve "Tehlikeli Bölge Haritası" yapılacak

·         Tüm katılımcılara gerekli temel dosyalar, formüllü excel dosyası, PKD örneği ve diğer destekleyici dosyalar elektronik ortamda verilecek.

Alışılagelmiş Diğer PKD Eğitimlerinden Farkı Ne?

·       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin çok önem verdiği "yönetmelik-standart hiyerarşisi"ne uygun değerlendirme.

·       Kendine özel ayrı standartları olan sprey boya kabinleri, boya depoları, akü şarj istasyonları için patlayıcı ortam sınıflandırması

·       Hazırlanması sürecinde aktif görev almış olduğunuz ve tamamlanmış bir PKD örneğine sahip olacaksınız.

·       Çalışma sonunda "TMMOB Kimya Mühendisleri Odası" tarafından hazırlanan "PKD Eğitimi ve Atölye Sertifikası"na sahip olacaksınız.


Çalışmada Hangi Mevzuat ve Standartlar Kullanılacak?

-       Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

-       Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

-       Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

-       TS EN 1127-1 Patlamayı önleme ve korunma – Temel kavramlar ve metodoloji

-       TS EN 60079 standart serisi (Son Güncellemeleri)

-       TS EN 12215+A1 Kaplama Tesisleri - Organik Sıvı Kaplama Maddelerinin Uygulanması İçin Püskürtme Kabinleri - Güvenlik Kuralları

-       TS EN 12981+A1 Kaplama Tesisleri - Organik Toz Kaplama Malzemeleri İçin Sprey Kabinleri - Güvenlik Şartları

TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 3: Cer akümülatörler

Eğitimin Amacı :

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlarken karşılaşılabilecek patlayıcı ortamların çoğunluğu için tehlikeli bölge hesaplamaları ve değerlendirmelerini içeren, geniş kapsamlı bir eğitim ve atölye çalışması gerçekleşecektir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

·         TMMOB`a bağlı bir oda üyesi yada Kimyager olmak;

·         İşyerlerinin yangın ve patlama güvenliğinden sorumlu firma çalışanı olmak;

·         İş güvenliği uzmanı olmak;

Katılımcıların mühendislik veya fen bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. 

Sınav ve Belgelendirme :

Seminer Ücreti :

TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için 750 TL/ 3 Gündür; Diğer Katılımcılar 1000 TL/ 3 Gün)

Belge Ücreti :

Açıklama :

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (32 KB) (28.03.2017 13:09:52)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME