KMO

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ (KİMYAGERLER VE İLGİLİ MYO MEZUNLARI İÇİN)

Eğitimin Verileceği Tarih :

25.04.2017 - 29.04.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:17 K:3 Kadıköy-İstanbul

Katılımcı Sayısı :

25

Eğitim Malzemeleri :

İlgili Eğitim Dokümanları

Eğitimin İçeriği :

KMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri

LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri

İlgili Standartlar

İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı

LPG Depolama, Dolum Tesisleri, Otogaz İstasyonları, LPG Tesisatı Ve Konut Uygulamaları

LPG‘nin Tanımı, Teknik Özellikleri Ve Kullanım Alanları

LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları

LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları

Periyodik Kontrol Ve Bakımları

İlk Yardım Temel Bilgileri

Yangın Güvenliği

Eğitimin Amacı :

16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG istasyonlarında görev yapacak sorumlu müdür eğitiminin sağlanarak belgelendirilmesi

Katılımda Aranacak Şartlar :

Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim sonunda sınav yapılacaktır. Sınavdan en az 70/100 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya, LPG Otogaz istasyonlarında sorumlu müdürlük yapması konusunda yetki veren, LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

500 TL

Belge Ücreti :

100 TL

Açıklama :

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (32 KB) (28.03.2017 14:02:39)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME